Izithakazelo zakwaNsibande

Nsibande
Goje, Mdlanyoka
Phangelakhulu
Hlase Wangwane
Thumbakomo, nabohlahla lomkhaya lingavala livalile livulwa ngamakhanda amadoda, Nzengaloncama njengezitho zakhe,
Khondlo lomnyama wakaLombiwako.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.