2 thoughts on “Izithakazelo zakwa Machi

  1. thobisile

    can you please to help me to find isithakazelo sakwa sukude I am from port st johns

    1. Sukude, Mkhondwana, Gxa eliphezulu, phesheya komlanjana mfazi obele lide , into encancisa umtana esemqolo, mbokodo egaya icumza, inyoka emnyama eyathi iswele umlindi yangena kowerhamba

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.