Mbokazi Clan Praises

Mbokazi
Magembe
Donda, Mbuyazi okathekeli uthekela abafokazane
Sontulu, lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona zibhabha emafini.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.