ke letebele la duka-kgomo lebelo,ke ngwetjana mashia-shika. o buile aetswa bogwe ba gagwe atla a tshwere ngwetjie ka letsogo.rena basadi re nyala ga matlala.basadi ba matlala o ba bona ka dipitsi le ka dikgokong.wena lekalakala la moletjie,la modula-thoko.ipoloke.thoko go dula rena dikokotla.kekana motlhapeng wa ditlou re bona ka wena.DUKA-KGOMO WEEEEE,LEBELO WEEEE!