MTHANTI nsele,Linda lindamkhonnto
AMANIKELWA Amahle anjenge uthole .
Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjwane eziphaphela phezulu.
Sampoyane Benguni ,
Mathiyane ; jevuza mdlizane
Umnandi mfazi usezibini .
Ehhe mthanti .
Nina baka nsele..

INKOSI KAYIQEDWA