Izithakazelo zakwaNyandeni
Nyandeni ompofu
kaMashobane!
Ophuza’manzi ngokuwabona.
Engawaboni akomi!
Vumisa kaNgono, Shobane owagaqa ngamadolo
aze aphocuka,
Khukhuza kaNgonyama,
Gasela kaNyandeni .
Zingwe zimbili ezalwa
zabulalana kwaNtaba Ntshanini.
Engani zaziphakelwa
ndawonye.
Ngwadla phangela iziqgala
zakolibose