Iziduko zakwa Skeyi.
If you know Skeyi clan names, please add them to this blog