izithakazelo zikha mango
mango ndawonde mbokazi .ulwandle aluwelwa luwelwa izinkonjane ezimazuba zubani eyiphapha emafini