Nxusa Clan Names | Nxusa Clan Praises
Nxusa, Mwelase, ongaweli ngazibuko owela ngezimpambuko zomfula, khankase mza wezulu ingabe wake walibona yini izulu nomza wolo? Mgebisa, Sibhaxa, Ngwane