Siluma Clan Names
Thombeni Thjikwana gegana yangalala ngaboye entabeni yemabulembu Ndebele makonkwana waphambana ne nkomo adle uMalusi …….thombeni gegana ndlov’buthwa.