shongwe, mtimandze,bambolunye , tingabetimbili tifute khabonyoko,mundu lomuhle logeza nge bisi emandi ahleti,smomotho