Iziduko zase Majwareni
Mayara, Mtika, Khathithi, Mnangwe, Vongwe, Ntwezintle noba ziphethe izikhali zimbi xa ziphethe inyama, Tiyo Soga, Jwara……..