Mlondo Clan Names:
Mgabashe!
Mgenge
Mgakla
Mantengu
Nodungandaba!
Mkhanuka
Sonene!
Ezakithi lezo!!!