Mashaba Clan Names – Swati Clan Names
MASHABA MPOFU SILUMANI WENA LONGENALO UVALO WENA OKWAZIYO UKUTHANDA NOKUXOLELA NGENHLIZIYO KODWA UNGAVANI NAMANYALA, NHLITIYO LENGAFUNI KUKHUBEKA INGAKHUBEKA INGAKHUBEKA KUVELE KUME INJABULO KUBAY’KHUBILE NGWENYAMA YOKULUNGA MPOFU