Thabethe Clan Names
Madliwa
Nyamande
Nyamakayishe
Ishe ngokphephezela
Msunusengwayo Onjengethole
Wena owake wabona
Umsun usengwa
Gaduka!