Mtshali Clan Names
Magalela!
Hlabangane elimhlophe okwezihlabathi zolwandle
Magalela gase njengengonyama
Mantshinga ozilwane zimbili, ingwe nengonyama
Khondlo!