Magongwa Clan Names
Letebele lekonkwane
Magorometsha owagorometsha
Amadoda ngaseliweni
Wena sitsha singadleli
Kwathi kwahlala nyama yabola
Mbokodwana yadigomo litebele