Dlamini, Ncokathi, Salakulandelwa, Sjekula, Solanga i-Ngcungcu engaseliyo emadwaleni kuba isesaba ukungqindeka