Sereto sa Bakone ba ga Lekalakala

Ke Bakone ba Ntshi dikgolo

Ba Lekalakala le Moletsi

Modula thoko oe poloke,

Thoko ho nna dikokotla

Ke ba mashianoka a dilwana

Se aga ntlo ka bodutu a busha a kona molomo,

Ke bana ba Mamphunyaa molapo wa bo seripana sa lefielo,

Ha a bolo hoja mabele Mpunyana a lema Diroroma

Digole wee, digolokwane tsa kgomo!

The Lekalakala People are Divided Into Different Clans namely:

1. Moshira Clan
2. Maruta Clan
3. Gwenane Clan
4. Mongapi Clan
5. Masodi Clan
6. Ramapono Clan
7. Mangoedi Clan
8. Ramatau Clan
9. Thikitha Clan
10. Mochichi Clan