Akulahlwa mbeleko ngakufelwa

Incazelo: ukuthi wenzakalelwe yinto embi akusho ukuthi lahla ithemba.

Umsuka: imbeleko eyokubeletha umntwana, uma ngabe usufelwe abantwana akusho ukuth lahla leyo mbeleko ngoba usengabathola abanye abantwana

Izithakazelo zakwaMkhwanazi

Izithakazelo zakwaMkhwanazi Spheshu, Madubandlela, Somlomoti,Sodilakazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga,Shamase,

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi Spheshu, Madubandlela, Somlomoti,Sodilakazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga,Shamase, Mwelase, Sontuli, Somkhele,Lele, Khowa,Mayanda, Dlebhu wabeSwazi, wena owagula wamis'intamo, Mashukumbeya, Mthendeleka, Mtubatuba Read more