Izithakazelo zakwa-Mthembu

Izithakazelo zakwa-Mthembu

Mvelase,

Qhudeni Mvelase,

Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,

Mvelase kaGuda,

Ongawadl’amathibani,

Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,

Mnisi wemvula ilanga libalele,

Ngoz’ovel’eNyandeni,

Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,

Nina baseMlamlankunzi!

Izithakazelo Zakwa Myeni

Izithakazelo Zakwa Myeni

Mdolomba

Mzukase,

Mnguni wasenhla

Wena waseNingizimu

Mabasendleleni zombili, enye ngeyokuya , enye ngeyokubuya

Gwebeshomnyama ,ophuza amanzi okuhlalelwa

Wena owabalekela insingizi ngokusindela uthi silwane

Mdlomba kaDuma

Wena ongengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyahlala

Ngwenya kaMalambe

Mzimela

Mziyankatha

Izithakazelo zakwa Manqele

Izithakazelo zakwa-Manqele

Duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle,

Mthonga weNdlovu,

Mpangazitha oziphangayo,

Mtholo,

Mahloko,

Diza kaMatoto,

Mkhawulez’ukuwela,

Mlotshwa,

Mahloko,

Phakathi kaMhawana,

Sgagu,

Khethankomo,

Mfolozi emnyama inkethabaweli,

Sthanda,

Mnkonyeni,

Wena wembange,

Wembangalala kankomo elala kalukhuni,

Mkhutshana kaSodondo kaNcungu,

Thanga limndindi,

Limndindinini ngokwethekela,

Wena ndlwana ezimbana zikaSomnguni ezimahlikihlikana,

Mkhatshwa,

Nxumalo!

Izithakazelo zakwa Mhlanga

Izithakazelo zakwa-Mhlanga

Mhlanga Khabako

Nina bakwaNkhomo

lekhabako yaboLanga wa

Mkhuhlakhuhla,

wasidvwaba silutfuli,

lowakhwela Lubombo

ngekuhlehletela,

waGabigabi lelingadliwa

ngulabasha,

lelidliwa ngulabadzala

bodvwana,

Jokojokwana,Gasela

lowadvonsela’emakhosi

eNshongweni.

Nine baka Gidzagidza

lowagidza egumeni

lemkhwekati

wesive saNconga naNdzinisa

naMakhunga Ntekati.

Izithakazelo zakwa Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu

Mbatha,

Shandu kaNdaba,

Sontshikaze, Manyosi,

Gumbi lamagwala,

UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala,

Nasothini lomkhonto uyenela,

Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla,

Shandu owalima insimu wayilimela izinyoni,

Zase zimbonga zathi tshiyo! tshiyo!

Bhabha Magwaza,

Nkentenkente,

Olwakhela izintaba zase Nhlazatshe,

Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile,

Bathi ingabe lolu nkentenkente lwenzani,

Ndaba koMkhulu,

Ndabezitha!

Izithakazelo Zakwa Nkwanyana

Izithakazelo Zakwa Nkwanyana

Zikode!

donda

makhanda!

myekwa bethathwa

makhanda kanqayi

mthayi kansele

menzankosi

wena owakha ongiyane besilo

nceku enhle!

nceku yesilo umpande

gabadela!

owagabadela izingwe zongoye

madela mhlambi yezinkomo zabanumzane endle.

mbeng’ osinda ‘bosi,

mbeng’ owawela ongoye

wena wo-suthu lwasenhla

mqabula nkungu kwanodwengu kwavel’ ilanga

langa elaphuma ongoye

mangwe amahle

mlwandle!

zingwe eziphuza kwesijulile isiziba

ngokukholwa wulwandle,

mathula kuhletshwa!

bathi ngundlebe kazizwa

kanti uthule ngabomu

zetshisa umbiko kazulu

odumise okwezulu lihlomile

ngomlomo ka zulu ongathethi manga

sobahle

soshibe ka dangazela

nzim’ elimnyama

wena kab’thikazi

wena kathubelez’ inyang’ isemafini

wena kanodel’ imiyalo

buhle busezindiyeni zamehlo

Nkwanyana!