AMAZIZI DLAMINI

AMAZIZI DLAMINI

You cant talk about amaZIZI without involving amaHLUBI. We will start with amaHLUBI history and see how it link with Dlamini.
Years may not be accurate as the information was passed down the generations orally. Following are the Chiefs or Kings of amaHlubi.
1. 1300-1325 Chibi,
2. 1325-1350 Lubelo,
3. 1350-1370 Busobengwe/Bhungane, 4. 1370-1390 Fulathelilanga, 5. 1390-1410 Bhele,
6. 1410-1430 Lufelelwenja,
7. 1430-1450 Sidwabasenkomo, 8. 1450-1475 Mhuhu,
9. 1475-1500 Mpembe,
10. 1500-1525 Mhlanga,
11. 1525-1550 Musi,
12. 1550-1575 Masoka,
13. 1575-1600 Ndlovu,
14. 1600-1625 Dlamini,
15. 1625-1650 Mthimkhulu I,
16. 1650-1675 Hadebe,
17. 1675-1710 Dlomo I,
18. 1710-1720 Mashiya,
19. 1735-1760 Nsele,
20. 1760-1800 Bhungane II,
21. 1800-1818 Mthimkhulu II
22. 1839-1889 Langalibalele I, 23. 1897-1910 Siyephu/Mandiza, 24. 1926-1956 Tatazela/Mthunzi, 25. Muziwenkosi(LangalibaleleII)
You will see that at number 10 and 11 is the originator of Ndebele Kings, and at number 14 is the originator of amaZizi. Here is the Chiefs of amaZizi, 1.Dlamini, 2. Sibalukhulu,
3. Khuze,
4. Zizi,
5. Ngubonde,
6. Lamyeni, Langa, Jama,
7. Cubungulashe,
Migrated to Eastern Cape is (i) Magodla, Satshana, Mdlakude, Mtabane, Mpange, Mlubi, Nqubeni, Pukula,
(ii) Ngxibinoboya, Nomane, Mtatela, Ntondwa, Bengela, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Mkhuli, Xabadiya, Nqweniso, Tefa,
(iii) Dweba, Xenge, Madwalisa, Zangashe, Menziwa, Wulani, Pokwana, Maseti, Sabelo.
Migrated to KZN South is the offspring of
(iv) Nomane, Jama, Sjadu, Mtikitiki, Mkhalima, Ndabazamthethwa,
Ixopo (v) Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Zakewu, Josefa, Ruben, Fana, Simon, Mathiyase.

source: amazizi.wordpress.com

Nkosi Dlamini Ngwane

Dlamini! Nkosi! 
Ludonga lukaMavuso,
Abay’eMbo babuyelela.
Abasidwaba weza nonina.
Abengomane yaseMavaneni,
Abaqed’uBombo ngokuhlehlezela,
AbakwaSibhahuza
SikaMabhanda eMpondweni.
Inkonekaz’evele ngobusw’emgedeni.
USamkethe, esinembay’emaLangeni,
UMswazi kaSobhuza.
Mlangeni!
Nina bakwaKusa nelanga
Nina bakwaWawawa.
Lokothwayo!
Sibalukhulu!
Nina beNgwane,
Nina besicoco sangenhlana.
Kunene!

Izithakazelo zakwa Mzobe

Izithakazelo zakwa Mzobe

Mzobe,
Ngcolwane,
Phohla,
Walawala,
Khinibe,
Hlekani ,
Nongoza omuhle,
Jojwane,
Bhidi,
Malala,
Zembe libomvu,
Majilane
sombude,
inyoni ephuza kwezinde iziziba, ithi iyaphuza kwesifishanelinqundeke umlomo,
wena owafundis’abant’uk’hleka bengakwazi bethi amazinyo zingcili,
u thangana,
welinjani,
fundisa,
lamula…
nina bakantinta,
nina bakabonisa ,
fundisa,
umlenze bomvu yommbili,
unombika.
uthongola ngesithodlwana,
nina enathenga ulaka ngethole.
udlangamandla,
usambula nkungu kuvele ilanga:
umnisi wemvula,
khumbuza,
nina basemvuleni,
phela thina sancengwa inkosi udumehlezi ukuthi sinise imvula, ngoba sasigcono. sisengcono namanje;
singojokozela,
ndinisa,
nina enakhishwa ngenoni emgodini,
nongoza omuhle,
malala nomunwe endunu…….wavuka kwachins’ilanga
nina bakamlamula nkunzi, ziyeke zibulalane……
sojoli
qhudeni
nina bakanomaphela
nyanga kayidl’umuntu imudla ngoba eseyinyathele
umaqabul’intombi isal’imamatheka
nina bakasonyangisa,
baka nongameyana,
baka nodlulayihlinzwa,
nina baka qgam njengamalangabi,
nina baka xoki, baka ndukembana
baka ncaphayi unogwaja ovikel ikhanda kuphela