This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Category: Izithakazelo Page 2 of 299

Izibongo zaka Masanabo Masanabo Clan Names

Ngoma
Izithakazelo zakwa Masanabo, if you know more of Masanabo clan names, please add them to this blog by clicking here

Direto tsa Motloung Clan Names

Direto tsa motloung
If you know Motloung clan names, please add them to this blog by clicking here

Izithakazelo sakwa Mziyako

Izithakazelo zakwa Mziyako if you know Mziyakho clan names, please add them to this blog by clicking here

Zunguza Clan Names | Izithakazelo zakwa Zunguza

Zunguza Clan Names | Izithakazelo zakwa Zunguza
Zunguza
Deyane
Wena wasenyandeni !
Inyanda yomkonto uyahlamahlama nabozulu namakhosi
Umfazi wavunula njani ashiye isikhala ugabisela bani ugabisela gogo wake go mane !

Izithakazelo zakwa Kati | Kati Clan Names

Izithakazelo zakwa Kati | Kati Clan Names

Ama KATI ALANDWA KULENDLU KA PHELA ; UPHELA UZELE UBHUKUBHUKU WAZALA UNDLELA ; USABELO WAZALA UMFAKA; UMFAKA WAZALA UNDLEBE ; UNDLEBE WAZALA UCANDANDLOVU ; UCANDANDLOVU WAZALA Oonyana ABATHATU

UNYANA WOKUQALA KANCANDANDLOVU NGU KATI; UNYANA WESIBINI KACANDANDLOVU NGU TIBA; UNYANA WESITHATHU KACANDANDLOVU NGU IBENGU MAGEBHULE.

XA SILANDELA INDLU KA KATI ; UKATI UZELE UMAVANGWE ; UMAVANGWE UZELE U GULANI ; U GULANI UZELE U KOMITYI ; UKOMITYI UZELE U QOTSHILE
ISIZWE SABA BANTU KUTHIWA NGAMA KATI

XA BEBONGWA BATHIWA

KATI
NTAMONDE
BIZWAYO
JULEKA
HULENI
NOMATHEBE
THULELO
MFUTYANA
NDLELA KA NDLABANE
MSUTHU ONEMIKHALA

Izithakazelo zakwa Mbalane | Mbalane Clan Names

Izithakazelo zakwa Mbalane | Mbalane Clan Names
Mbalane,
Osilela,
Omakhuleka

Izithakazelo zakwa Mathonsi

Dunga
Mwelase
Owela ngempambosi abafokazana bewela ngezibuko lomfula
Shekembuya
Mgandeni
Tshana
Dung’omhlophe onjengezihlabathi zolwandle
Nkubel’ezihlengayo
Wena welala

Siziba totems | Siziba Clan Names

Siziba totems | Siziba Clan Names
Siziba.
Thobela.
Mbedzinkulu.
Jibalemvula.
Lunguza.
Nyabuyane.
Gananka kozikokulima

Izithakazelo zakwa Ximba

Ximba,
Mlaba,
Mungwe,
Nodlela,
Nina enadla isicaba nasidla nokusicazelana,
Mbewumbili, nina abamhloshane abanye bemnyama,
Luvuno, Nina enavuna umfazi aliwa
Nathi engahambi ngenxa yokuthi ugaya utshwala obumnandi.

Izithakazelo zakwa Mngonyama

Mngonyama
Gamedze
Juda ka Mgele
Thole lesilo
Mandlakazi
Mshishi, wena owagibela esihlahleni ngoba wesaba ukwena.
Mbewu engenakhoba!!

Page 2 of 299

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: