Manci Clan Names 
Mbali,
Wabane,
Tshitshis’intaba,
Mdludla ka Bekiso,
Zinde Zinde Zinemiqala!

Iziduko zakwa Manci

Manci Clan:Mbali, Wabane, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala !

Umlando wakwaQwabe | Imvelaphi yabakwaQwabe

Imvelaphi yabakwaQwabe | Qwabe surname origin Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Read more