Izithakazelo zakwa Bhengu

 • Ngcolosi!
 • Wena wakwaDlabazane,KaNgwane,
 • KaNephu kaLamula,
 • Nyawo zigezwa ngamazolo,
 • Nina enivuka nixubhe ngelala,
 • Shongololo,
 • Wathi uyalithinta lahwaqabala,
 • Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze,
 • Nyawo zeshongololo kaziphumuli,
 • Sigampu,
 • Ngwane, ingwani ngwadi,
 • Abayibone ngesond’ukuthi iwelile,
 • Jali,
 • Nina enilala nomunwe,
 • Nivuke nikhwif’ilanga,
 • Mmemezi kaHlangabeza,
 • Ngcolosi!

Zikhona izikibha nama-jacket akwaBhengu: Whatsapp/ Call: 061 868 5163

Bhengu-Ngcolosi
Bhengu-Ngcolosi

Prices
t-shirt: R200
hoodie: R400

Njiyela Clan Names | Iziduko

NDICELA UKWAZI UMLANDO NOMNOMBO WESIDUKO SAM. NASI: Njiyela, Dlabazana, Gaba, Ngcolosi, Silangatha, Bhengu, Zibaya zenkomo, Nyawo zineswekile...

Izithakazelo zakwa Bhengu

Izithakazelo zakwa Bhengu Ngcolosi!Wena wakwaDlabazane,KaNgwane,KaNephu kaLamula,Nyawo zigezwa ngamazolo,Nina enivuka nixubhe ngelala,Shongololo,Wathi uyalithinta lahwaqabala,Ngabe siyakudla sesab'imilenzelenze,Nyawo zeshongololo kaziphumuli,Sigampu,Ngwane, ingwani ngwadi,Abayibone ngesond'ukuthi Read more