Nsibande Clan Names

Sibande Mdlanyoka Goje kuHlase wangwane Dzenga loncama netitfo takhe nkondlo lomnyama lombiwako

Banda Clan Names

Banda,Swande, Landa elimhlophe bha,Nsibande,Goje,Mdlanyoka waseziNtabeni zakwanodumiZulu owaphangel 'Izimbile zaphuma emgedeni zasabalala kwaceb' izizibaba Ngoso!

Izithakazelo zakwa Ndlozi

Ndlozi, Nsibande, Linda, Mjaji, Wena owalinda izingwe nezingonyama, mdlanyoka, Mdluli, Inhlunukuhlangana nenhlabathi kuphumabantu, Hlanga lwam wavelaphi na?hlanga lwam waveleswatin