Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Izithakazelo zakwa Nsimbi

Nsimbi Clan Praises

 • Nsimbi !
 • Mnamatha
 • Mbini
 • Mahlobo !
 • Zulu kaNtombela
 • Cubhe
 • Mpangazitha
 • Shak’alashayeki kaSenzangakhona
 • Magazi
 • Vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela
 • Ndabezitha!

Imvelapho yabakwaNsimbi

Uqedile ungethole

Uqedile ungethole Lesi simo sokukhuluma sisebenza uma ngabe umuntu esekhulume yonke into okmele ikhulunywe. Kusukela etholen uma lincela, uma luluthole Read more

Siluma Clan Names

Izithakazelo zakwa Siluma: Shodo Ndimande Amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo zenu nina enahla umkadade wabo wathi akanamehlo akananyongo umhlehlo Read more

Previous

Izithakazelo zakwa Mwandla

Next

izithakazelo zakwa Bukhosini

8 Comments

 1. Sthembiso

  Ngiyabonga kakhulu ngokungifakela lezi Zithakazelo zakwa Mnamatha.. kodwa bengicela ukuthi ningicubungulele ngomlando walesi sibongo..nanokuthi uMnamatha lo uzalwa ubani kwaNtombela..

  • Zimasa

   Ngiyabonga nami bengingazi lutho ngo mnamathi futhi angazi ukuthi ithini imvelaphi yam… Ngizwa bethi sisuka eMzimkhulu e Mmisa…

 2. Sthembiso

  Ngowase mzimkhulu ngokuzalwa..

 3. Sthembiso

  Ndabezitha..ngokwazi kwami ngezwa onkhuom bethi uNsimbi lo wayengowakwa ntombela kwathi ngesikhathi kubusa inkosi uShaka uNsimbi ubebaza imikhonto ngeNsimbi ngesikhathi abanye beye empini..wase ethi uShaka unguNsimbi emuva kwalokho kwase kubakhona isibongo sakwa nsimbi.. base behla lapho nendodana yakhe ogama layo lingu mnamatha..bafika eMzimkhulu bazakhela obabo ubukhosi kwindawo yase Mmisa … Kodwa ke ngenxa yezimpi ezazikhona eMzimkhulu base buphela ubukhosi bakwa ntombela obabubuswa uMnamatha kaNsimbi kaMahlobo kaNtombela ..

  • Senzi

   sthembiso , ungowakwabani isibongo? mina ngingowakwaNsimbi and njalo ngonyaka siba nemihlangano wesibongo sakwaNsimbi ukuthola ivelaphi yethu.

 4. Jabulane Nsimbi

  Hey guys,
  thina sithi Nsimbi, Dlokazi, Nyanda, Chachile ndol’edla makhosi,
  Usigcwele khakhulu endaweni ekuthiwa kuseMakhuzeni eBulwer enhlanoMzimkhulu koCentocow. Asibazi laba bakwaMnamatha kodwa kungabakuhle umasingahlangana nabo sibhekisise ukuthi yini isibongo sifana kodwa izithakazelo zehlukile na.

 5. Khanyi Ntombela

  Molweni ekhaya mina ngazi lezi ezithi:

  Nsimbi
  Ntombela
  Mnamatha
  Cubhe
  Magazi
  Singabanemiswane

  Were Tom, Mbini and Sonakali on the same line?

 6. Mhlonishwa kaLiki, kaNgolovane kaBhibhidla kaMqeleba kaMzimkhulu

  Bantabami UMzimkhulu, uMnamatha, uNgcwengana bazalwa uVikinduku. Bafika eMakhuzeni ngeminyaka yawo 1840 besuka KwaMphumela ngaseGreytown behamba neNkosi yaKwaDlamini , yaMakhuze. uMnamatha wazala indodana yakhe egama layo linguHlakanyana nabanye ke engingenawo umlandowabo. UHlakanyana wawela umfula UMzimkhulu . Inzalo yakhe igcwele EMmisantonga, eNtabankulu kuze kuyofika eLambasi , eLusikisiki. Uma sekuphele iCovid-19 sizoba nawo umhlangano wesibongo sakwaNsimbi Emzalwaneni eNtabankulu. Siyonazisa ukuze nifike ngobuningi benu , nizizwele ukwehlukana kwezithakazelo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: