Izithakazelo zakwa Sambo
Kwazulu-Natal

Sambo
Nomleti kamaDinane
Zonk’izizwe zithi
Mlete nina baka Nyoka
Eyakhwel’ emthini
IngenaziNyawo
Mcangcanyana.

Nina baka Nyathela
NgeziThende abanye
Banyathela ngezinzwane
Ovika Mkhonto abanye
Bevika ngeziNduku.

Nhlala mathunzini
MaNgophoza
Shwawu
William.

Izithakazelo zakwa Sambo❤️

Sambo mkomati Mlahleki wakulahleka nihomu asiya dulu ramavele mingizimu vamunyi vatihuhlu. mbulindlela

Mlahleki clan praises

Mlahleki Sambo Mningizimu Wena wenyakathfo , Wena lowalahlekelwa tinkomo talale tsafeni / ehlatsini ngekudzinga belusi