Vumase Clan
Skhumbane sengwe neNgonyama
Esahlula abeshuki, Mathula, Mboma ka Mqhele, Wena waseMadelakobha,
(Musaba bakukhabutha bakujishukela bakukhampametha) shangan.

Izithakazelo zakwa Vumase

Vumase Skhumbane Ngonyama !

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi, Nondaba, Xesibe, Mahlabe, Bhelesi, wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni