Vumase Clan
Skhumbane sengwe neNgonyama
Esahlula abeshuki, Mathula, Mboma ka Mqhele, Wena waseMadelakobha,
(Musaba bakukhabutha bakujishukela bakukhampametha) shangan.

Izithakazelo zakwa Vumase

Vumase Skhumbane Ngonyama !

Izithakazelo zako Jubane

Kelisize ngemvelo lezithakazelo zako Jubane nalapho okulabanye khona abalesi sibongo.