Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Khuzwayo origin 😍 imvelaphi yakwaKhuzwayo

uKhuzwayo Kwakuyingane yenkosi yakaQwabe yayizoba inkosi makukhoma uyise ngenxa yokuthi umndeni kaQwabe wawumkhulu kwaba nombango wobukhosi okwagcina buthathwe bayendlin ekwakungafanelekile u khuzwayo bamphuca ngoba bethi uluhlaza.

Bajika bathatha inganeyakhe bayikhethisa inkosi mabebuza abanye bomndeni bathi bona abasadlelani ñendlu khuzwayo wasethi u khuzwayo is omelette nisethe isbongoke mina nendluyami bathi uSmamane ngoba inganeyakhe imamathekele inkosi wasnqaba,bathi uMbhongela ngoba ubhongela inkosi imetha isbongo wathengamane edlinyama eyayihlatshiwe aGoduke,waDlawemuka kaQwabe.

Izindlu zikaKhuzwayo zaseziningi kangangokuthi ezinye zasezisukile Ingoe lasasibekwekhona singoQwabe sazesathola esithi Gumede ngoba ungovernable lunemigelekede emaguma uGumede uqhamuka kanjalo,so abanye bendlu kaKhuzwayo abazikwasala kwabanesbongo esasthola Ongoye ngoba isibongo sakithi sasvele ngesici oKhuzwayo ebasebesukile Ongoye ababebesayizwa eyokuthi thina singoKhuzwayo bakubo bathi ababona bona I dlamuka uMnguni insila yomuntu omvelaphi yakhe ikwaZulu.

uMzimela isici lapho omunye womndeni wazimelela ngenduku yethusi ekhaya

Previous

Qwabe surname 😍 Uzalo

Next

Nhlumayo Clan Names 😍 Izithakazelo zakwa Nhlumayo

2 Comments

 1. ntuthukozwane

  Eleazar = Myeza = Nyelelaza = Ndlelazwa = Selazar = Hererazar = Herero = Tolokwe = Dlokwe = Dloko = Soko = Songo = Balozi = Banguzi = Mbango = Mhlongo = Baholong = Barolong = Valoi + Valoi = Loiloi = Lolo = Balolong = Tswanas, Pedis, Sothos, Tonga/Tsonga-Shangaan and all blacks in Subsaharan Africa include Chinese, Indian, Southeast Asia, Taiwanese, and all Asian and most American blacks.

  I remember umkhulu uNdimande kwaMashu who looked half Indian and half black. I was tolf never to speak about this but a lot of Zulus and Tonga were brought back from India in the early to mid 1900s together with the “Indians” to come work on the farms.

  Most were settled in North West, Mozambique, around Bluff and Umlazi and the coastal towns of Natal. Most either be came coloured or Indian or remained as black. Most are very DARK. They go by Siddhi or Ntshidi or Barolong Ba Ga Siddhi. Barolong is also called Zungu or Zongo or Mkhize in KZN. Around eMpangeni the original Mthetwa-Qwabe territory. The Qwabe are called Rharhabe in Eastern Cape koXhosa Kingdom. Ibamba lakhona njengamanje iNkosazane udade weSilo Samabandla but bango Qwa Qwabe the bible says they were a long followers of Moses. All Suthus fall under Sibiya or Zwane.

 2. ntuthukozwane

  Khuzwayo = Khuzwane = Ngozwane = Singozwane = Singozela = Singozia = Singozwa = Solizwa = Siza = Soza = Sela = Sola = Mkheshane = Wild Dog = Mgwezane = Ngwelezane = Okhuelesan = Okhuesan, one of the 3 kings of Oto-Khua or Tonga or Mntungwa or Tau or Ndawo or Duna/Maduna. This I took from Nigerian Zulus called Esan, Okhuesan and eMbu who live in and around Lagos. Lagos = Makhosi = Nkosi. And Abuja = Mabuya = Mabiya = Mafula = Mvula = Pula = Mafaku = Faku = Mfengu = Mnguni. They say Ogun. Just like amaNdebele could say Lagun for Mnguni.

  In the Bible Gesan is the son of Jahaddai, son of Hesron, son of Phares/Perez/Belesi, son of Judah, son of Israel.

  This is one of the Zwane houses. AmaNgwe = Mweli = Eli = son of Aaron or Mongwane or Ngwane = Mali = Ali = Omari (ngesiNguni sakoXhosa). Yibo abaqala baphatha indlu kaPhunga or Phalo (emaXhoseni) or Valoi or Baloi (Shangaan-Zulu) and Moloi (Hlubi-Swazi-Zulu).

  Igama elithi Zulu lavela ngoba Unkulunkulu took AmaZibulo oMazibuko = Phuthini for himself after Egyptian escape and made Chonenias or Kunene of Eleazar or Eli or Mweli, son of Nadab or Ndaba as the leader of Kunene. Wawabiza ngegama likaLevi indodana yesibili ka Israel. Babizwa ngoZulu (Heaven) because God said they woul not own property and would stay in the areas between the boundaries of their brother’s cities: ezilalini or emaKhanlya or emaphandleni. And they would be dependent on their brothers 100%. Most became herders and hunters because of the game that was use for sacrifice to the Lord directly. The Lord said your wealth is in Heaven. Thus we were called AmaZulu.

  Anyway, uKhuzwayo uzala amaBhele and alikho iBhele elikhulu kunoZwane or Sibiya. Mashaba or Sheba or Shiba or Saba or Hlaba or Hlamba (even Rabbai or Mlaba) ohlanganisa uMshengu = Swe = Showe = Sole = Seko = Segub = Sigujana = Joel = Ingwe = amaHlubi ahamba noSwazi (abeSuthu) + Abia (amaNguni aphethe indlu yakwaZikhali or Mngadi or Kgadi or Bihari or Mahaye or Makhanya or Mhai or Mali or Mweli or Eli or Dlangezwa or Eleazar or Mhlazana or AmaHalaZwana (kubaThembu abazibiza ngoMakhathini or Khathi or Makhathi or Mangola or Angola or Manango or Mnangwe or Nako or Khayi or Kei or Khanye = Mkwena etc.).

  UKhuzwayo uzala uMdolomba or Cebekhulu lo ozala abakwa Tshabalala, Mkhwanazi and Eastern Nguni and pretty much bonke oDlomo. KwaNtombela nakwaCebisa/Dlamini uDlomo ozala uZwane. UDlomo = UMolomo = Debe = Debi = Levi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: