Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Makhoba Clan Names

Izithakazelo zakwa-Makhoba

Gwabini,
Hamashe,
Manzini, Geda,
Ncwane, ngankomo yaseMahenyeni,
Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli,
Wena owaphuma ngenoni emgodini,
Sengwayo!

Izibongo zakwa Makhoba

Makhoba Gwabini,Hamashe,Manzini,Geda,Ncwane nga Nkomo,Sengwayo,Zungu

Umlando wakwa Khuzwayo | Ubukhosi bakwaKhuzwayo

Khuzwayo origin | Khuzwayo surname Nakhu engikwaziyo ngomlando nobukhosi bakwaKhuzwayo engingenaso isiqiniseko kangako ukuthi: ymfana wakwaGumede ogama lakhe nguNyongwana wathandana Read more

Previous

Makhaye

Next

Zungu

20 Comments

 1. Mthabela
  Joko
  Zungu
  Nsele
  Nina beWaba elimnyama likaGodloza,
  Abalishaya ngemzaca yephukela

 2. Akubona oMakhoba laba. Uzithathephi lezithakazelo, Asiyena uZungu thina, Asiyena ugeda, Asiyena uManzini, Asiyena uNyamakayishi, futhi asiyena uGwabini/Gwabeni. oMakhoba, oJoko umhlale endlini abanye beshiswa ilanga kaMandana. uMgebisa kaJoko, igolo lezitha, iWaba elabamba ingonyama ngamanoni, elaciliza iLembe ngokuphuma emgodini wengonyama, ELikaGodloza lemiZaqa eyaphukela abangaphandle nebangaphakathi, oLume nkume. uMakhoba ke lowo, weWaba, elahambe hlathini kwaguqa izingonyama, KaNcwane.

  Nina bewaba elimnyama lako Godloza,nina baka Didiz'ulwandle,umagadl'eguqile njenge thole,umagwaz'udidi,Mgebisa qolo lezitha

  • Sabelo Zulu ozalwa u Majele

   Nami ngazi lezi ezishiwo u Thami ngoba singabo o Makhoba ngapha ngakithi e Mandeni

 3. Ngyabonga Joko,uPhile mfw2.

 4. Makhoba ,Gwabini,Hamashe,Manzoni,Geda,Ncwane ngaNkomo,Sengwayo,Zungu wena osineke njengNdlovu!

 5. Yebo uZungu igazi lethu kodwa uMakhoba akuyona uZungu. dingo Joko thina oMthabela. UTHAMI uyibeke kahle

 6. Ngicela ukubuza Omakhoba bayizihloboni NoGwamanda

 7. To Unknown: Cha akaze ngizwe ngoGwamanda emlandweni kwakwaMakhoba nakuba kungacaci ngokuzalana kwabo bebonkana ngoba siningi kakhulu isizukulwane sikaGwabini kuvela kakhulu labo abangamaqhawe isikhathi esiningi,kuzekucace uMHLEHLO ukuthi uzala uNCWANE be yena ezala Makhoba beno Zungu (Makhoba and Zungu were twins) nalapho kuvela 2 kuphela,surely bakhona abanye.

  Kusuka kuGWABINI>NYAMAKAYISHI>SENGWAYO>MHLEHLO>NCWANE>MAKHOBA and ZUNGU.isikhathi esiningi kubalwa ngokubkusa kwabo.

  MAKHOBA>MADANA>JOKO>MADUBANA,MANCENCE,MGEBISA,LUHIDANE.
  uNdabayakhe inkosana kaMgebisa.
  uKHOTHETSHENI inkosana ka Mancence kwazoba yena wazala uMBONGOLO yena wazala uZIKHALI besekuba uQEDICALA engezwa kuthiwayenake usaphila, uzinze Empangeni.

 8. Ngicela ukubuza bo Sengwayo, ngabe uMadubane yiso yini isthakazelo sakwaMakhoba?

 9. Izithakazelo zakwa Makhoba
  Nina baka Joko omuhle ehlez'ndlini athi angaphumela phandle ashiswe yilanga
  Nina enakhishwa ngenoni emgodini
  Nina baka nyama kayishi isha ngabaphephezeli
  Nina benkomo ikhala ihlahlelwa
  Nina bakamgwazi kaqhaqhi uqhaqhelwa zinyoni
  Nina bewaba likagodloza
  Nina eninozwelo njenge Ndlovu
  Nina basezi Ntuzini
  Nina bakaSengwayo ngilinde ngisalanda ezanini
  Nina baka mgebisa makhonda amadoda

  Umlando ngokuzalana kwaMakhoba
  Malandela 1650
  Gwabini 1682
  Nyamakayishi 1701
  Sengwayo 1719
  Mhlwehlwe 1737
  Ncwane 1755
  Makhoba no Zungu (amawele) 1791
  Joko
  Sengwayo
  Mgebisa
  Ndabayakhe
  Ntsele
  Mthabela
  Madubane
  Dangazela
  Godloza (Gwamanda)

  • Lateta

   ngiyaxolisa uvele ngingene nje kodwa kanjani uba uthi uGwabini uzalwa Ngumalandela ekubeni uMalandela wazala uZulu no Qwabe ku Nozidiya/Nozinja wakwa Zungu. mina ngicabanga ukuthi abakwa Zungu/Gwabini bese bekhona ngeskhathi sika Malandela ngokusho kwaba Bhali.

 10. Hhay angizazi lezi,akusizona zakithi

 11. Hhay angizazi lezi,akusizona zakithi

 12. Yebo sihlobene noGwamanda

 13. Yebo Joko kunjalo nje

 14. Yebo Joko kunjalo nje

 15. Yebo sihlobene noGwamanda

 16. Cela ukbuza makhoba nawo uhlukene njengo nkosi

 17. Uyibeki mfwethu uZungu no Makhoba amawele izingane zomuntu, futhi baningi njengoba usho Manzini lana kuvela labo Ababa negalelo elikhulu futhi baphatha nobukhosi, mina nginguMakhoba lana eNquthu.

 18. Umkhabela unephutha lapho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: