Mazibuko Surname

Comes from the noun amazibuko, which means ‘river crossings’. This South African clan apparently got it’s name from their method of crossing rivers, paddling on their shields.

Mshanga Origin and Meaning

The name, Mshanga, originates from South Africa. The actual Zulu name is Mhlanga which simply means 'reed'. The name was Read more

Imvelaphi yakwaBhengu | Bhengu surname origin

AbakwaBhengu | Ngcolosi UMUNTU wokuqala ongukhokho wabantu bakwaNgcolosi nguSongololo. Yena wazala uLusibalukhulu, uLusibalukhulu wazala uDlabazana ozala uBhengu. Kokhokho babantu bakwaNgcolosi Read more