Abakwa Mkhwanazi
(credit: Indabuko Yakho)

Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Mngomezulu. Bagcina behlukana abanye babizwa ngabakwa Mpukunyoni.
Ake Sibalamanise:
Abakwa Mpukunyoni
UMdolomba uzale uCungele no Mantewane,
U-Cungele wazala uVilana ozale uMalanda,
U-Malanda wazala uSomkhele ozale uMtubatuba,
U-Mtubatuba wazala uMgwazeni ozale uMiniyase.

Abakwa Dlangezwa
U-Mdinwa uzale uPhalane ozale uNgogwane,
U-Ngogwane wazala uMuntongenakudla.

Abakwa Mnqobokazi,
U-Mnyenyeza uzale uWokoza ozale abakwa Nkomo,
U-Mantewane uzale uMthethwa ozale uSikhumba,
U-Sikhumba wazala uNkwenkwezi ozale uLomafu,
U-Lomafu wazala uBebesi ozale uMzana,
U-Mzana wazala uMhabahaba okuvele kuye isizwe sakwa Mkhwanazi.

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi,
Spheshu, Madubandlela, Somlomoti, Sodilikazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga, Mtubatuba, Veyane, Shamase, Sontuli, Somkhele, Lele, Khowa, Malanda, Mashukumbeya, Mthendeleka,
Mpande yamadoda,
Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala,
Gwagwa lika Gwagwa umbane wezulu,
Owaciba ngomkhonto esikhwebesini,
Kwaphepha inkosi yabe Ntungwa,
Owasingatha ihwahwa kodwa wangalidlulisela emlonyeni,
Mgidla, Lomafu, Nkwenkwezi,
Sikhumba ka Mthethwa ka Mantewane,
Gagisa!!

88 thoughts on “Mkhwanazi”

 1. Mpumelelo Cyprian Mkwanazi says:

  Mkwanazi Or Mkwanazi

  mina ngikhula ngazi ukuthi Mkhwanazi with “H” is swati and Mkwanazi without “H” is zulu
  pls advice or educate me better

 2. Mina ngingathokoza ukwazi kabanzi ngokuth umkhanazi no shiba kuhlangana kanjan ngoba ima ngibuka emadodaneni onke akea mkhanazi angiyiboni okuthiwa ushiba uma ngingathola ukuchazeleka lapho ngiyothokoza

  1. angobani amadodana kaMkhwanazi?

 3. every year sibamba ama gatherings kuzo zonke izindawo. next year we planning ukuya eSwatini its organised already, i national gathering yethu izobe ilapho. i can be contacted on 0822184350, im one of the organisers.

 4. masihlanganeni ku facebook Mankwali, akhona amagroups Abakhwanazi lapho. mina ngitholakala ngegama elithi Vusi Mavithiza Shiba.

 5. BONGANI MKHWANAZI says:

  NGICELA OVEYANE BANGAZISE UMA KUNEMI HLANGANO YO MNDENI NGI BONGANI MKHWANAZI E PALM RIDGE

  1. thintana nami ku 0822184350 Vusi, ngikhona naku facebook

 6. Syabonga Mlando Wo Ndong, Bengcela ningchazele Kahle, oNdwandwe Bangena Kanjan esbongwen sakaMkhwabazi? Emlandweni.

 7. Lindiwe Mkhwanazi says:

  What about the Shiba. i am a Shiba Mkhwanazi

  1. Patricia Langa says:

   Nami bengifuna ukwazi ngoshiba ngoba nami ngingushiba

 8. Mmmmm ngithi angbonge nam ukuzwa ngomlando woVeyane aw ngithi nje nginthanda nonke bosoMkhele abahle

 9. Thokozani Mkwanazi says:

  Mhmmm Nice…I’d like to send a shout out to all the mkwanazi’s out there I love y’all (•_-)

 10. Mongezi Mbongiseni says:

  Ngyababonga bakithi ondonga ,mveyane ,Mpukunyoni,MaMadubandlela ,Sodilikazi ,Mpande KayiphiKiswa oyiphikosayo uyazithwala, sengyayazi imvelaphi yami! Thank you The Rocks

 11. Mandla Brian Nkeli says:

  Ngiyafisa ukwazi ukuthi Ababa Nkeli abakwabani inkosi ibusise.

 12. Sindangeflozi Gwabini Zungu says:

  Ngibingelele
  Muhle Umlambo noma ubuye uphambane njengo Mpukunyoni akusiye uMkhwanazi abaKhwanazi bafikela esizweni sakwaMcambi okuyibona oMpukunyoni
  Mdolomba ngowakwaMyeni wayakhe mpumalanga naMacambi akengime lapha

 13. Ngyabathanda olanga osothole abahle sengyazi nendabuk abasuka kuyo from empangen,dondotha jikeni kwasakamthethwa

 14. Londeka Mkhwanazi

  I am very proud of hu i am nd knwng my history!!!! Proudly a MKHWANAZI

 15. INNOCENT NOKUTHULA MKHWANAZI says:

  THANKS NOW I KNOW MY SURNAME SHAMASE!!!!!!!

 16. Phambil ngoNKWALI PHAMBILI

 17. skhumbuzo says:

  Mhh ngangingenkwali yenkc ngangingayib,,im so happy to know about my background

 18. Nkosinathi Mkwanazi says:

  Nkosinathi Mkwanazi

  Driefontein, Mpumalanga Province

  Ziyangidida lezithakazelo kodwa ngiyajabula ukuthola lokhu esengikutholile kuyangisiza

  Sifuna ukufoma igroup yamakhwanazi kulendawo okuthiwa kuseghwane sicela wonke umkwanazi owakhele lezindawo ezilandelayo abambisane nathi

  Driefontein, ermelo, Bethal,Standarton,Amersfort nazo zonke ezinye engingakazibalo

  1. nkwali ukhona yini ku facebook? sinama groups amaningi, ngiyacabanga ukuthi ungasizakala kakhulu uma ungajoina kuwo. mina uzongithola kuwo wonke lama groups. Vusi Mavithiza Shiba

 19. Thabo Mkwananzi says:

  From what I gather there were more than four Mkhwanazi lineages of which the most prominent were those of Mhabahaba Mkhwanazi (Intunta), Somhlolo Mathema Mkhwanazi (Inqama), Maqundela Mkhwanazi (Sobukhazi) and Lodada Mkhwanazi. Lodada was the father of Mbhida and Mfaziwamajaha, King Lobhengula’s first and second wives respectively. Today only the Mhabahaba chieftancy (Ngungumbane) and the Somhlolo(Mathema) still exist. It appears that the praise names you listed generally belong to the Mhabahaba lineage as he became the most prominent/famous of the the Mkhwanazis. What were Mhabahaba’s praise names or those of his immediate ancestors became adopted as general Mkhwanazi izitemo/izangelo/izithakazelo. Broadly speaking, there are two groups of amaKhwanazi in Matebeleland, that is, abezansi (Gagisa/Mpandeyamadoda/Mgidla/Mathema/Sigidi,etc) and abenhla (Gawu/Makhwentaba). Both groups are Nguni although most people associate abenhla with Sothos. Whilst a great majority of abenhla were of Sotho origin, there were many Ngunis who fell under the abenhla group by virtue of the geographical location where they joined Mzilikazi. For instance whilst the Gagisas/Mpande… were abezansi(which means) because they came from Zululand, the Gawus/Makhwentabas were enhla either because they were Nzunza(Transvaal Ndebeles) or Nyamazana’s Swazis. The association of abezansi with Nguni and abenhla with Sotho was opportunistically exploited by Sinqobile Mabhena of eNswazi. In 1997/8 when she claimed that as a Sotho, not a Nguni, ‘she was entitled to be a chief because Mabhenas were Sothos not Ngunis’. We know this incorrect as Mabhenas, Mahlangus, Sikhosanas, Mthombenis, etc, from kwaNdebele are pure Ngunis from the Transvaal. The Mkhwanazi(Gawu/Makhwentaba) fall under this category. As for Mhabahaba being the oldest known Mkhwanazi ancestor, well, I’m not quite sure. Mhabahaba was son of Zama, who was son of Bebesi, who was son of Lomafu, who was son of Nkwenkwezi, who was son of Sikhumba, who was son of Mthethwa, who was son of Mantewane. The oldest known Mkhwanazi ancestor is probably Mantewane. Bryant, a well-known Zulu anthropologist thinks that Mkhwanazis are originally Mthethwas just like Zulus are originally Gumedes. Curiously, the Mkhwanazi lineage does mention Mthethwa as one of the forebears. Besides, in KZN, the Mthethwas in eMpangeni and Mkhwanazis in Mtubatuba are neighbours who enjoy unusually close relations. The Mkhwanazis are found among all the 5 Nguni groups ie the Zulu, the Xhosa,the Ndebele(Mthwakazi), the Swazi and the Ndebele(Nzunza) and the common praise name that links all of them is Nkwali (Nyoni) yenkosi. As for the spelling, the Mthwakazians are the only group who spell the surname with an ‘n’ next to the ‘..zi’. It can be assumed that this is a bastardised version which was acquired in Zimbabwe as a result of the linguistic influence of local languages. The ‘h’ is not much of a problem as it reflects the changes in the Zulu/Ndebele orthogaphy which did not represent aspirated sounds such as ‘khwa’ vs ‘kwa’, ‘khu’ vs ‘ku’, ‘pha’ vs ‘pa’. Those who are spelling it as ‘Mkhwanazi’ are therefore using the modern Zulu/Ndebele orthography while those who spell it as ‘Mkwanazi’ are using old Zulu/Ndebele orthography. In South Africa and Swaziland only ‘Nkwali/nyoni yenkosi’ is known. .They instead use Shamase and Ndonga which are not used in Mthwakazi. I hope someone more knowledgeable than me could assist. George Mhabahaba

  1. Ntuthuko Zwane says:

   UMdolomba, uCebekhulu, imbala, ozalwa nguZwane. UZwane (Zani/Zania/Azania/Azanani/Azangwangwi/Azangangi/Azakhakhi/Azangila/Azangia) = Zwange = Zagwe/Zakwe = Zwangwe = Twane = Tiwane = Diwane = Dilane = Diyane = Zwea = Zwela = Ziwela = Zela = Zeila = Zingelwa = Zingelwayo (Sibiya/Hlubi house that bred uNdlela/Nyerera/Manyelela and the other houses of Zeroua – UMthaniya comes from this house, Mthaniya = Mthiyana – UMthiyane is definitely UMungwe wakwa Zwane) = Zelila = Zwana = Tshana = Matshana = Majana = Jana = Jani = Tshani = Jani = Dlani/Mdlani (wakwa Ntombela). So, UMkhwanazi oyedwa uphuma kwaZwane, not Ndiweni house but Cebekhulu house. (The other Sibiya house is called Bakgatla/Mpangalala which come from Lugaju or Gazu and which bore Sotobe or Stobe/Stoke/Stokwe or Sotombe or Sondombe or Sontomfe or Sotoswe or Sotosi = Sondosi – a valiant fighting army of King Shaka – ibutho lakhe eliqavile, elalihlaba! UCele – Omkwena, amaGega or Gale or Khale or Magaye or Michael (Magalela) = Mtshali. This house is also all over Africa and makes up the bulk of people who go by Mathe or Mande anything.

   There are 3 Zwane houses: Ngweni (eKhweni), Ndiweni (Ngwane or Kwena or Gegana or Duma or Mthombeni or Bayeni or Balane or Biyane or Bilane or Phelane or Mbelane or Mbelea or Mbele – UNtuli) and Cebekhulu/Mdolomba (IziNtombi = Ntombazi and Ntombela/Ntombila or Tobiya or Mthabiya or Ndabiya or Zungu or AmaTolo or Tholo – eBotswana and Lesotho/Free State = Subiya or Hlubiya or Nambya) or Dlomo or Drogba (he is regarded as Wane or Kweny in Ivory Coast). Africa seems to be a Zwane/Ngwane/Tiwane territory.

   This now makes a lot of sense. In KZN and Eastern Cape, it seems that Zwane is related to about 70% of the people there. Everyone in High School said, we are related: Duma, Mdletshe, Mdlalose, Maphumulo, Mntambo, Mkhwanazi, Rharhabe, Mpondo, Dlomo, Hlengwa, Khumalo, Mabasa, Mtshali, Mtshemla, Hlubi, Swazi, Sobhuza, S’Phahla Phahla, Maliwa, Donga/Ndawo (Yes, even, Shona as Hungwe are Zwane, Ndawo to be exact from Soshangane’s Tsongas) – who is Zwane not related to? ZWANE ungakanani ngoba nasothini lomkhonto uyenela? AbaThembu and Hlubi – Dlomo and Hala are all included in the Mungwe, Cebekhulu/Mdolomba (MTOLO + Mba or Mbayi/Mbai – Tolo = Hlubi-Dlomo-Ntombela + Mbai = Pai = Mpinga = Mbinga = Zulu = Mbali or Maphale or Kimbali/Kimberley) and Ndiweni (Bayeni/Baleni/Balani/Bayeki/Bayile which includes Mathe/Ncanana and Sibandes etc.)

   There is no such thing as the division between Nguni and Sothos. All Sothos are Ngunis and vice versa.

  2. ntuthukozwane says:

   Lastly, Mfethu. The name Mzilikazi is the name of a superclan structure like Hlubi or Swazi. Mzilikazi’s name must have been different, just like Shaka indicates who we are, rather than his actual name (there are a couple): Mlilwana = Pokomo (As they say in Kenya = Kwena or Kenyai or Kenyika) = Mphankomo = Mphanga = Baka = Bakga = Swazi (Izibongo zase Swazini nezakwaZulu ziyefana!! Most of us in KZN are Swazi’s: The Dlamini (Ndiweni or Ndweni or Naleni or Ntweni or Nzweni or Zweni or Zwile or Zwide or Ziwi or Zibi or Izibi as they say in Nigeria or Dzivi as they say koTsonga amaTswa) Chiefs are more numerous than any other, followed by Mbele-Ntuli.

   Anyway, Mzili or Mzili and Gazi are both Sibiya names. Gazi comes as Khathi or Katse or Bakatse or Gadi or Mngadi or Kgadi or Khali (Madzikane-Bhaca) or Khai or Ngai (ancestor of Gikuyu and Ndlovu or Tlou clan in South Africa). It is often used by aboBiyela-Ntshangase-Macambi-Mathaba (amaPedi). The people who say they are Sotho in Zululand are mostly Pedi. Even emaXhoseni, oMlambo are called Molapo or Napo oMbambo etc. Mzili or Msiyi = Msala or Mzala as in Mazala or Sala (OMbatha and Sibiya call themselves Mazalankosi). Mzilikazi was the highest-ranking official in Shaka’s Kingdom. Till this day, refuse to believe he ran away. I believe he just took his bounty for being King Shaka’s Military commander.

 20. Ngiwuzwa umlando wondonga, kodwa okungixakayo ukuthi abaveli oMaklina, phela mina ngazi ukuthi saphuma kwaMkhwanazi ngenxa yesenzo sobunja esenzeka emndenini. Okwaholela ekutheni kugezwe ubuhlobo maqedane kuhlukwane phakathi ngenxa yakho phela ukudla egekeni lokhu okuzosiholela ekutheni siganane siyizingane zandawonye. Uma ekhona onolwazi mayelana nalokhu, bengicela ukwaziswa uma kungenzeka.

 21. SLINDILE MKHWANAZI (LINDIE) MTUBATUBA eNKOLOKOTHO. Big Up boNkwali yeNkosi ukuthi nje kube khona esikwaziyo ngemvelaphi yethu kuhle. Anyway ningitholele bo nge Mkhwanazi get together ibalulekile kimi

 22. ngyajabul ukunazi bonkwali…. nami ngidinga ukwaz umndeni wami… ubaba kwakungu: velaphi mkhwanazi mabaleka nenkukhu wayesebenza emtubatuba eyngodweni ngokokuhlala bath wase piet retif next to I nkantolo umawakhe U mankosi occ bakhe U Mimi, konti,mori bese kuba ubafana… onolwaz ngicela angithint 0721241949 plc

 23. Nozipho Mkhwanazi says:

  Ngyajabula kakhulu ukwazi izithakazelo zakithi,Mina bengaz only 4 kdw sengaz eziningi manj makhwanazi amahl

 24. Sphumelela shamase says:

  Greate mkhwanaz but thna umkhwanaz noMncibi int eyodwa ktwa kwahlukwanwa ngale koTukela emtuba ngenxa yezimpi bafik ngapha esouthcoast sabiza uMncibi theirfore mkhwanaz ended up being isthakazelo,kwiID kbhalwe umncibi bt obaba babizwa babizwa ngoMkhwanaz,oShamase,oNdonga nkwaliyenkosi,veyana etc

 25. Sitholokuhle Mkhwanazi says:

  Ooooh yes yith oGagisa bangempela…. Hashtag lv Mkhwanaz

 26. Hi my name is Lwazi Mkhwanazi the the great granddaughter of Mtubatuba to those who wish to know about ukhokho please contact me.mina ngibe nenhlanhla yokuzalwa ekhaya enkosini uMiniyase. 0749770012

 27. Mina ngingu Chris Mkhwanazi, ekhaya sibiza uMatebe okuwukhokho wami uMatebe Mkhwanazi, ngesikhathi sezimpi zika Shaka oKhokho bami bafuduka baze bawela umfula iNciba.. base bebhaca ngegama likaKhokho… imvelaphi yethu eyaka Nkwali ngqo.. uma ukhuleka kwithi uthi Ntunzela, Bhukula, Nkwaliyenkosi- Mkhwanazi

 28. Nunu Ndonga eM tuba says:

  Big up guys I am sooo proud to be the part of family.Luv u all

 29. buyisile ngobese says:

  Mabuyi ka shamase
  Ngiyajabula ukwazi ngemnvelaphi yami wow Mashukumbeya,philani bakhwanazi ngizalwa eDlangezwa ngokuhlala ngisesikhawini,i love you all bo veyane .

 30. HEY PEOPLE AM SO HAPPY 2 BE PART OF DE SHAMASES NGIYANJABULA NKOSIYAM .IF KUKHON OFUNA SAZAN NJENGO BROTHERZ N SISTHERZ AM AVAILABLE BOO LUV MY NUMBER IZ 0710589716 . NDIHLAL E DURBAN KHODWA IKHAYA LAM KUSE EASTERN CAPE E FLAKSTAFF IGAMA NDING UNATHI PORTIA MKHWANAZI

 31. Hey bantu bakithi oSpeshu oShamase yimina futhi ngilokhu ngilindile ngizitshela ukuthy kukhona ozongisiza ngokuthola ubaba wam ngyacela boNkwali ningifunise ubaba wam plz noma onolwaz ngcela axhumane nam kule nombolo 0729793291 noma kulena 0783211717 ungasabi ukusiza omunye uShamase uNdonga ngyabonga nginithanda nonke ngane zakithi….

 32. PLZ Ngicela ningifunise ubaba Sonile Mkhwanaz .Ufunwa nguSibabili noNdongo thina sizalwa nguMa Memela Wasemzikhulu .Udadewabo ka Baba kuthi nguSizeni noReza umfowabo kuthiwa nguPili

 33. Mina nguSibabili uSisi wami Ndongo manje sifuna ubaba wethu igama lakhe ngu Sonile Mkhwanazi udade wabo nguSizeni no reza besekuba uPili umfowabo mycell is 0788522306. Thina sizalwa uMamemela waseMzimkhulu

 34. Simphiwe Mkhwanazi says:

  Empeleni kuyiphutha ukuthi abakwaMkhwanazi badabuka eSwazini ngoba njengabobonke abeNguni sidabuka eNhla neAfrica around Congo, Kenya nd them, sadlula eMozambique nalapho okwasala amanye amaKhwanazi azibiza ngoMngwanati (abakwaMaluleke) bangabaTshopi eMozambique, sangena eSwazini , sifike kwaZulu siqhamuka eSwazini njengawowonke amaLala silandela abahlobo bethu bakwaMthethwa. Njengoba safika lapha saziwa ngokuthi singabakwaMpukunyoni , engathi futhi uNkwaliyenkosi wafike waba yinduna ngaphansi kwenkosi uDingiswayo wakwaMthethwa. This is nt Alfa nd Omega it is open to correction by any Mkhwanazi who happen to hv a different info or something to add.

 35. Bongani Mkhwanazi says:

  Akenichaze ngo Nkomo ngabe naye ungu Mkhwanazi

 36. sabelo Mkhwanazi says:

  Mina ngingu Mkhwanazi Mpangazitha ngicela ukwazi izithakazelo zakhona nokuthi sivelaphi?

 37. sizani Shiva Masina says:

  Mina nginguSizani ozalwa nguKhekhe Shiba ngibonga ukuzwa ngalomlando bengicela abakwaShiba me bazisho ngifisa ukuzazi ngendele ka Masina

 38. nosipho mkhwanazi? says:

  Yithi me labo ondonga oshamase ngyasithanda isibongo Sam sengyaz nokuth sidabuka kuphi

  1. Mongezi Mbongiseni says:

   Ngibonga Ukuzazi Nami Ngisuka kude khona NGipheleliswa kahle ukusuka ngo 2011 kufikela Manje 2017 Ukuzazi kukhulula Amafindo wethu amaningi Ma Africa,Mpukunyoni ,Ndonga ,Shiba

 39. Kush kut sizihlobo sonk emhlabeni,noMthethwa bayangena kwaMkhwanazi,mina ngowakwaMthethwa ngizalwa uMaMkhwanazi this is confusing bt ngbathanda kakhulu oSHAMASE,ngoba ngakhuliswa khona ngiwmlanjwana wakhonga….proudly Mashukumbeya

 40. Clementia Mkwanazi says:

  Ngiyabonga ukwazi izithakazelo nemvelaphi yethu,I’m a proud Nkwali,Ndonga,Shamase

 41. Palesa Mkhwanazi says:

  Im mbali Mkhwanazi happy to hear all of imvelaphi yami so thy did my birth certificate in free state thy had to translate my name to Sotho by then so I’m so happy and willing to meet u Guy’s

 42. Thembinkosi Mkhwanazi says:

  Khulani bo Dlebhu wabeSwazi bo Ndonga

 43. ndumiso mkhwanazi says:

  Ngyajabula ukwazi ngemvelaphi yami nangesibongo sami ngyanithanda kakhulu mashamase amahle

 44. nokukhanya mkhwanazi says:

  Bo mashukumbela im so happy 2 know my root. Ukube siyakwazi ngabe senza imbizo yaboShamase oNkwali yankosi.sihlangane sonke.I love u all boVeyane.mina ngiseDlangezwa

 45. Hi ngicela ningifunise zakwa khaba izithakazelo

 46. Ntombifuthi Mkhwanazi says:

  Makhwanazi amakhulu lezi ezibhalwe la zihlukile kunalezi engizaziyo kodwa ngiyajabula ukwazi ezinye izithakazelo kanye nendabuko yoNdonga, nime njalo boNkwali

  1. Simphiwe Mkhwanazi says:

   Impela dade nami ngazi ezihlukile kunalezi. Kodwa okuyizona ezibalulekile uNkwaliyenkosi, Shamase, Ndonga, Veyane kaMayanda ngoba engathi wonke uMkhwanazi ubiza zona. Mina abakithi bangapha eNquthu naseMvunyane eVryheid. Thina siqhubeka sithi ”
   Mpangazitha, Gandela, Mayaka, nina bakabunzi ekhulu, nina bakahlabana ngemihlathi yezinkomo zamaNgwane, nina abengena endlini kaNokwane, Mkhwanaz’omkhulu”

 47. mukelani mkhwanazi says:

  bomkhwanazi sizan nangu umkhwanazi wakini ngxakekile zi mpande zama doda ngcela ningsiza ngomsebenz nomengabo wase factory noma onjan asdalelwang uk’hlupheka thina slobolela amadoda ongakwaz kungsiza cela a invt on f.b umukelani mkhwanazi uzothola mina ngedwa maw search kant nanomaw muph mkhwanazi angang addr ngse dbn ngok’hlala kant nomengabe ukuph umsebenz sngak hlela ukfika kwam my numbr is 0845147556

 48. Nkosinathi Mkhwanazi says:

  Am very grate ful to knw ma clan names bt am wrrd wth 1thng i dnt knw ma father who’s Jabulani Mkhwanazi who live in Joburg at Tsakane my elder brother is Buti Mkhwanazi whom i dnt knw if any1 who cn help me plz contact me 0783211717 or 0621791220 plz plz…

 49. Nomthandazo says:

  BoNKWALI thina singama swati ngiyanithanda bo Spheshu mina ngse mtuba

 50. Yaz m so hppy ukuzwa imvelaph yam n m proud ngokuba uMciko uMayanda mmmm ongwaseDayeni mina uMthendeleka yim lowo ngyanithanda bantwana baka Nkwali ngobuning benu nathenga istimela nina ningena sporo loool i luv dat utransnet nje owakith

 51. Ndumiso Mkhwanazi bhebhenene says:

  Bakhwanazi ngitholakala la 0793252482, wtsapp0719501271. Nginthanda nonke boshamase.

 52. Ndumiso Mkhwanazi bhebhenene says:

  Ngyajabula ukwazi ngomlando wakithi kwashamase. Mina ngihlala eDlangezwa ko ngogwane,phalane kanye nomuntu onokudla. Ngyanthanda nonke boshamase

 53. Bhekie Mkhwanazi says:

  Ngingu Bheki mkhwanazi,Kuyangithokozisa ukuzwa nge mvelaphi yakwaMkhwanazi.
  Bengicela ningicobelele Ngo Mkhwanazi oseNewcastle ,Charlestown ,Volkrust ,Phokweni .Uma sibala amakhehla sifike siphelele kuShawani benoGazi.Sizwa ukuthi babegudla umfula Umzinyathi No Thaka ,kodwa asitholi ukuthi babeqhamuka kuphi bezalwa ubani?Obani abafowabo,bexishwa yini?Ukuze sikwazi ukwemuleka kwabanye abaKhwanazi kuhle uma singakwazi ukuzichaza ukuthi singabakwa Shawani ovela kuyiphi indlu ,ezalw nobani laba esebeke babalwa emlandweni

 54. Mina ngimgu mkhwanazi mpangazitha ngicela ukwazi umehluko

 55. Sbonga Mathuloe says:

  I would love to meet with abantu bakithi bakwa Mkhwanazi and learn more ngemvelaphi yethu.Ngise Goli ngokuhlala.Ngiyanithanda nina bo Veyane ka somkhele

 56. Ngicela ukufuniswa abantu basekhaya baka mkhwanazi ubaba wam kthiwa u lindani owayehlala empangeni nomnden wakhe. Onolwazi angangishayela kule number 0847220322 ngingaljabulela usizo.

 57. mczy ndonga says:

  Woooow ngaze ngajabula ukwaz umlando wamakhos oSpheshu niyathandwa boNkwali

 58. Ngangihlale ngifisa ukwazi umlando wakithi ka Mkhwanazi,manje sengiyazi ngemvelaphi yethu,niphile bo Veyane!!!!

 59. senamile mkhwanazi says:

  Bo Nkwaliyenkosi nina baka Veyane ka Mayanda,kuyisifiso sami ukuhlangana nani.kumlando walapha engikhona kuthiwa ngezimo zempilo sasuka eMtubatuba sayozinza kwa Nyathikazi e Darnall.asihlanganeni nina bo Ndonga!!

  1. cha. mina ngungushamase ethekwini but sisuka. edarnall umndeni omningi usestanger ngufisa ukwazi kwenzeka kanjani sisuka emtuba thanx bondings

 60. Gugu Mkhwanazi says:

  Mina nginguMkhwanazi omkhulu ozalwa ngu Ntuyimfe kaHhali uMaphuthumane okanye noMgwazen bezalwa inkosi uMtubatuba. Nginithanda nonke bo Veyane kaMayanda. From Gugu Mkhwanazi. KwaNukwangitheni

 61. mkhwanazi thandeka says:

  nkwaliyenkosi shamase yimi kaye umkhwanazi!!!!!!!

 62. sthembiso says:

  Umgogodla nomsuka kanye nemvelaphi yomuntu ibalulekile kumuntu ngamunye owuMzulu nophila ngaphansi kwamasiko nenkolo yesintu….cha nami ngyabonga ukwazi imvelaphi yami ngyanibongela nonke boVeyane ngokuthi nikwazi ukuzihlupha ngokwaz umsuka wethu!!!uSthembiso empangeni.

 63. Izithakazelo kanye nezibongo zakith kwa thabede ayveli

 64. Vincent Mkhwanazi says:

  Ngiyajabula ukwazimvelaphi yami ngisafisa ukuyafika kwamkhulu lakwaMkhwanazi eMtubatuba ngifunde kabanzi ngesiko lakithi.

 65. Shout out to al da beatiful khwanazi’s..ngyan’thanda nonke bo ndonga..hopfully izodibana emtubatuba kwi mkwanazi dae..

  1. Bafana mkhwanazi says:

   Inini Imkhwanazi day ngisafisa ukuza emtuba

   1. Ndonga shamase nkwalinyenkosi Nyoni we are preparing to meet soon Makhwanazi amahle

 66. Ngicela ukufuniswa abantu bakithi kwamkhwanazi. Ubaba wami kwaku. Xolani mkhwanazi owayehlala richmond farm kwamashu. Washona ngo2009. Ngizwa kuthiwa umuzi wakhe useshowe. Manje osisi bami nobhuti bami angibazi. Onolwazi ngicela angifonele. Kulenamba:0727537516 or bbm pin is 222f6307. Ngiyayidinga family. Yami

  1. Mna ndingu Nkwali ,Mkhwanazi,Bhukula uMveni wase Mtata sasuka eSterkspruit ne Nkosi uLudidi singabesizwe samaHlubi uNdlunkulu wethu use Escort King Muziwenkosi kaTatazela uvile mfondini ndiyakuxelela kaloku awazi wena

 67. Thokozani Mkhwanazi says:

  I love my Surname gues nw I knw wher I’m 4rm I’m happy 2 hear nd knw that mnje

  1. vusi mkhwanazi says:

   mkhwanazi abaseMtuba angibazi bonke labantu ekukhulunywa ngabo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *