Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Ndabandaba Clan Praises

Izithakazelo zakwa Ndabandaba

Khathide, Mphephethe, wena owadla umkadadewenu wathi akananyongo, akanamhlwehlwe. Mnyambo, amanyamba asezitheni aqalingene alingise insimu indonda ukumila. Mkhosana omncane ngokuzilamulela. UMnene ngimbonile ngimbonile ngamashoba okukhanya, Mnene dlana imfe mina ngidle ugaba.

Bhengu Clan Names  👑

Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Read more

Bhebhe Clan Names 😍

Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku Read more

Izithakazelo zakwa Biyase ? Biyase Clan Praises

Biyase Clan Names Khathini, Ziqubu, Ngonyama yenduna, Luphondo!

Biyela Clan Names 😍 Izithakazelo

Izithakazelo zakwa-Biyela Ntshangase, Menziwa, Njezi ka Xhoko! Ndabezitha! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng'osinda abosi, Mgazi!

Previous

[email protected]

Next

Ngicela ukwaz imvelaphi yakamsomi

2 Comments

 1. Ndabandaba

  Uthini imvelaphi yakwa Ndabandaba nomlando wakhona

  • Zamokwakhe Ndabandaba

   AbakwaNdabandaba (Ndzabandzaba) bafika Eswatini ngesikhathi sokubuza kweNkosi Sobhuza beqhamka engla nezwe, phakathi kwe Zambia me Mozambique. Babeholwa uKhathide. Babethandwa ebukhosini ngenxa yolwazi lwabo lwamakhambi okwelapha. INkosi yabanikeza indawo esentabeni iNgwedze kuze kufike emfuleni iNgovuma. Yabayala ukuthi besize abasebukhosini kuphela ngamakhambi. Bake belapha ingane kaNdlunkulu wenkosi eyayilunywe yimamba yasinda – okwaba wumlando ngalesisikhathi.

   Kwathi sebezinzile nje benethezekile. Kanti sebesiza nabanye abayizitha zobukhosi ngemithi. Yathukuthela INkosi yathelwa ngamanzi yahlela ukuthi mababulawe bonke. Kwasiza uNdlunkulu ongunina wengane ababeyelaphile Kade ilubywe yimamba wabalima indlebe. Bahlela ke ukuthi bahambe ngokuhlukana ngamaqembu kubgabonakali ukuthi bayabaleka. Ngalesisikhathi base bebaningi beholwa nguMshikila indodana kaKhathide. Yayilekelelwa ngabanye abafowabo uNgobe uyise kaZiyane. Bawela umfula iNgovuma bafica abakwaNtshangase eMkhwakhweni. Elinye iqembu labo balifica lihlinza inkonyane ababelithole lifile. Kwasuka okukhulu ukungezwani emva kokuba belisile ngalesisenzo ukuthi lizobaxabanisa nabaKwaNtshangase. Leliqembu lagcina selibizwa ngokuthi ngabakwa Nkonyane. Bawela iNgovuma behlukana abanye Baya ngaseNingizimu, eNgwavuma abanye bakhuphuka bakheka enhla ngase Mpumalanga. Abanye babheka maphakathi nezwe ko Newcastle. Laba abakheka enhla nezwe basebeholwa ngu Ziyane indodana kaNgobe. Laba abaya phakathi nezwe basebeholwa bahamba njalo abanye Baze bafika koMsinga bakhonza ngaphansi kwaBaThembu bakaNgoza sebeholwa nguMkhaliphi. Ngesikhathi uNgoza ebalekela uShaka abanye bahamba naye base bafika kwelakwaXhosa. Babelokhu bejhonziwe ngenxa yolwazi lwabo lwamakhambi.

   Leliqembu elaya ngaseNingizimu nalo lahlukana phakathi abanye bafike bakha eNkunzana naseNhlophenkulu abanye bakha kwaSiwela . Kanti abanye bagudla njalo baye Bawela iMfolozi bangenza kwesaKwaMthethwa eCingci, bafike bakhonza phansi kweNkosi yakwaMthethwa.

   AbaseNhlophenkulu basebeholwa nguMagudu kaNtlokwana iwayeganwe nguMasimelane okaMajakavu isangoma esikhulu ayesuke naso eSwazini. Waphinde sathatha nenhlanzi Yaso eyayisitgwalele icansi. Wafike wakha umuzi waseNgxatsheni (osekhona phezu kwaMfazuyalithika).

   Ngenxa yokuthi babengabantu bokuthula, abanye bazishutheka phansi kwezinye izibongo, phakathi kwazo o Ntshangase, Malinga, Thabethe, nezinye.

   Ngesikhathi bephuma Eswatini kuthiwa kunenxabu yesihlahla ababehamba beyinxanxatha ukuze bangalambi.

   Yilowo ke umlando omfishane.

   IZITHAKAZELO:
   Khathide!
   Mnyambo!
   Maphephethe!

   Mahamba weba weNyosi !
   Wena owahamba ngalunye eMbungeni wawela iNgwavuma wafika ezitheni wagqalingana njengensimu idonda ukumila.

   Wena owadla nodadewenu wathi akananyongo akanamhlehlo,
   Kanti akanamhlehlo unesibhakabhaka (sibhabhakazana)

   Mthuthumba onjengezindumba
   Wena owahamba ngomnyama wabuya ngonyezi!

   Ngiyabonga Maphephethe!

   Zamokwakhe kaNkungwini Ndabandaba

   KwaGcinumyalo ophuma kwaNxayethanda waseNgxatsheni

   (Uphaqa onjengophaqa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: