Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Nozulu Clan Praises

NoZulu, Uthukela,Mchumane,Mbanguba,Ukheswa, Mpangazitha, Macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa, Qhudeni, Umvelashe, Umathibane,Ungoza, Usonyangashe, Umakhonz’egoduka, Umfazi uncamcisa usana ngebele elinye, Uthukela umlambo ongawelwayo uwelwa ziinkonjane zodwa, zona zidlisela ngamaphiko, Ukheswa ka Nozulu, Umthembu owamfenguza kwaXhosa. AAAAAAAAAAH!!!!!!! NOZULU.

Nozulu Clan Names

Nozulu Mpafana Mchumane Kheswa Tukela Mnguni Mpangazitha Buthelezi Mlamb'awuwelwa uwelwa uwelwa ziinkonjane kuphela Mchuchuza ka Nomchuchubela Zulu libethumntu kodw'alibekwa tyala Read more

Izithakazelo zakwa Nsindane

Mbhense owabhensa esihlanjeni Nyathi emnyama Nomandla Nozulu Sindane osinda ngobethole !

Previous

Nozibele

Next

Ngifuna izithakazelo zakw zitha

1 Comment

  1. Ndingu Jojo Mbizana Butsolo bentonga ndibawela ukuva imvelaphi yamaQocwa ukuba sisuka phi

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: