Ntuli Clan Names
ntuli,
mphemba,
wena kasompisisothole,
gudukazi uyincwayo.khuboni,
sompisi,
mphemba ngamabele abafokazi bephemba ngezibi.nina base lenge,
enabonakala ngefu lezintuli,
kwabe kungusompisi kaguqa,
kamasalela.mazimuzimu enidla’ abantu.mgwabini wemikhonto,umahlatshwa ebuhleni njengethole,
umagaju njengengwe.inhlangu eyeqa iphindaphinda.umanxeba angamanxulumakwasa bemhlaba ugwabini,
waphika.mphemba!lang’ elaphum’ endlebeni yendlovu,
nyaka wumbelophum’ endlebeni yengwenya.unonjiyelwa,
kulala uhlangothi lubomvu.ugodo olumuka namankayiya.mgwabini wemikhonto,
langa, sompisi!

Izithakazelo zakwa-Ntuli

Izithakazelo zakwa-Ntuli Godide, Mphemba, Ndlela kaSompisi, Sothole, Gudukazi uyiNcwayo, Khuboni, Sompisi owaphemba ngamakhand'amadoda, Abanye bephemba ngomlilo, Nina base Lenge, Enabonakala Read more

Umlando bakwa Ntuli

Abantu bakwaNtuli baziwa njengaMabhele.Batholakala endaweni engaphasi kwentaba iLenge ngaseMhlumayo, EMnambithi.Baziwa kakhulu ngokuth uma befunga bathi, "Ngiwafunge aMabhele eseLenge!"Amanye aMabhele atholakal Read more