iziduko zako Shweme 
Gqagqane,
Limakhwe,
Zilamkhonto,
Mfene,
Hlathi,
Jambase,
Ngangamsholo Ngcebetsha,
Malilelwa zintombi !

Iziduko zako Shweme 

Shweme Clan Names  Gqagqane, Limakhwe, Zilamkhonto, Mfene, Hlathi, Jambase, Ngangamsholo Ngcebetsha, Malilelwa zintombi!

Izithakazelo zakwa Makhanya

Makhanya Gcwabaza Mfene Thusi Lingela Ndengephana abantu bakulingene Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi Mangala ngozipho abanye bebhala ngamapensela