Indabuko yabantu baka Siluma isenyakathi nesifundazwe sika Zulu kwaMhlabuyalingana bengama Nguni asebuthonga amathefuya.

Siluma Clan Names

Siluma Clan Names Thikazi Siluma Ndlundlu Mambakazi Wena O'washiyabantu bekubuka izinyawo wena mhunqulu kaQeda kaBenga wena wasoGodlwayo

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more