Mbhele
Mthiyane
Hlangotsi loluhlata lonjengencoshane’
Mahle emabhele ngekulandzelana
Ngob’ afut’ ekhabonina
Mkhulisi

Izithakazelo zakwa Khanyile

Izithakazelo zakwa Khanyile 😍 Khanyile Clan Praises Sothole,S'tshopo,othi udl'inkomo kanti udl'impisi,Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,Odl'isinkwa esinothotho,Mahamba kancane Sogodi,Phondo olukhulu Read more

Izithakazelo zakwa Lunga

Izithakazelo zakwa Lunga Mthiyane,Matshelela,Lunga elihle,Lunga elimhlophe