Sithole ® clan names. Sithole Surname Meaning | Sithole Origin. Sithole History
The meaning, origin and history of the Sithole surname is not listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname
Izibongo zakwa Sithole

Jobe,Mondise,Matshana,Maphitha,Maqoqo,Ngqikazi,Mgidi,Mqolo,Mkhwanazi,Mashibha,Mahamba

Izithakazelo Zakwa Sithole

Izithakazelo Zakwa-Sithole Jobe !Mondisa!Phumela phandle ngoba kufudumeleMatshana!Mhlakaza nhlansi zingamshisiZiyoshis’ abalondolozi Maphitha!Mthembu waseGubaziAbaThembu bengabakwaMvelaseNgqikazi zimnyama zingamankankazanaNyama kaMaqoqoAbayidla beyidonsisana Nina bakaMgidi wekhohlwaNina Read more