• Bhayi (Khetshe, Mkhumbeni, Msuthu – they belong to the amaVundle people)
 • Bhele (divides into several sub-clan groups: Dongo, Langa, etc.)
 • Cethe (ooChizama)
 • Cirha (ooNcibane)
 • Deyi
 • Debeza – OoDebeza, ngoJebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka Ntshiyini Bathi uqumbile, Khonkcoshe Mbokodo engava mkwetsho (These are royalty in the Amampondomse group. Their main concentration is in the former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the Eastern Cape.)
 • Dlamini (or Zizi,Jama kaSjadu, the clan name of Thabo Mbeki, an Mfengu subgroup)
 • Dlane
 • Dlomo (different lines, Thembu or Hlubi subgroups)
 • Dontsa- oNoDlidlu, oNoDlabathi, oSwahla, oMntungwa uNdukuMkhonto, uShembe, bath’ uDontsa akananyongo kant’ abay’bon’ uba igqunywe ngesbhadlalala so mhlehlo… (Hlubi clan)
 • Dosini
 • Duma (Nxuba)
 • Faku (Nyawuza, Thahla, Ndayeni, Mpondo, Hlamba ngobubend’amanz’ekhona)
 • Gaba (Mngqosini, Mjobi, Thithiba, Cihoshe, Nozinga, Mnt’womlambo, Thikoloshe, Ndoko, Mbokodw’emnyama Kahili, Msuthu)
 • Gadluma
 • Ganu
 • Gebe (a Bomvana clan name)
 • Gqunu
 • Gqwashu (with Khoi-khoi ancestry)
 • Gxarha (Mpodomise subgroup clan name)
 • Hegebe
 • Jola SingaMampondomse ngohlanga, oJola, oomphankomo, nomakhala, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz’omabele made oncancisa naphesha komlambo
 • Jwarha (Mtika, Mazaleni, Jotela, Khatiti, Mnangwe, Mayarha, Mbelu, Ndabase, Bantw’abahle noba bapheth’ izikhali,
 • Khawuta
 • Khiwa (Khonjwayo, a Pondo clan)
 • Khumalo (Mfengu clan name)
 • Khwetshube (Mpondo clan name)
 • Kwayi (Ngconde, Togu, Ubulawi, Ngcond’oneentshaba, etc.)
 • Madiba (the clan name of Nelson Mandela, a Thembu. Important rulers and chiefs include Mthikrakra, Ngangelizwe, Dalindyebo, Joyi, Jumba, Sabatha, Buyelekhaya)
 • Maduna (Gubevu, Nokhala, an Mfengu clan name)
 • Manci(Mbali, Wabane, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala)
 • Maya (omaya oyem yem osophitsho, omagwa, ongqolomsila, obhomoyi)
 • Mahlangu
 • Matshaya Mbathane
 • Mbanjwa
 • Mbatha
 • Mbotho
 • Mdlangathi: Mome mome Sirhama Somntwana, Juta
 • Mfene (Olisa, Ojambasi)
 • Mhaga
 • Miya, Gcwanini
 • Mjoli (Qubulashe, Wushe)
 • Mkhwemte Dabane Sgadi Mekhi Ntswentswe Fulashe Nojaholo Ncibane Qhanqolo Ntlokwenyathi Ngququ venge
 • Mpehle (Mpodomise subgroup clan name)
 • Mpemvu (a Thembu clan name)
 • Mpinga (Mawawa): the clan of Enoch Sontonga, author of “Nkosi Sikelel’ iAfrika”, part of Nationa Athem of Republic of South Africa.
 • Mtakwenda (Leta, Libele, Tyebelendle, Ngcwadi, Kwangeshe, Mentuko, Mboyi, Solizembe)
 • Mvulane (Ncilashe, Msuthu – they belong to the amaVundle people)
 • Myirha Mzondi Sampu Ziyeka (Ithambo lenyoka lihlaba elimzondayo)
 • Ncuthu
 • Ndala (Ndala ka Momamana, uMncotshe, Msunu Sdumbu, Thole, Ngxunga Smukumuku, Ndithinina )
 • Ndlovu Mntungwa Gengesi Malunga Mancoba (zidlekhaya ngokuswela umalusi)
 • Ngcitshane
 • Ngxongo
 • Ngwanya
 • Nkomo (Mntungwa, Khumalo – amaMfengu. They are originally Ndebele from Natal and arrived in as refugees in Thembuland in 1828 during the time of the Mfecane wars.)
 • Nkwali (Mfengu/Hlubi clan name: bhukula, Mkhwanazi, Nkwali ye Nkosi)
 • Nqarhwane
 • Ntshilibe
 • Nxasana
 • Nxuba (Mduma, Rhudulu)
 • Nyawuza (Faku, Mpondo ruling line, chiefs including Faku, Sigcau, Bokleni, Ndamase)
 • Nzothwa
 • Mqadi Ngqwili Nondlobe
 • Qhinebe – Gqugqugqu, Zithonga-zthathu, Haha, Mlunjwa, Mkhomanzi, Duka namahlathi
 • Qocwa (Zikhali Mazembe, Jojo, Tiyeka, Butsolo Beentonga Mbizana, Mabombo)
 • Qoma
 • Qithi (Ndinga, Zondwa, Thembu)
 • Mqwambi, Holomi
 • Qwathi – Iinkomo zikaXesibe, zikaJojo, zikaMtshutshumbe, ogqaz’indlel’ebhek’ebuNguni. (The amaQwathi are not a clan but an independent nation founded by Mtshutshumbe kaMthetho who split from the amaXesibe nation and settled in the Mqanduli area in Thembuland some 350 years ago. Later they settled in their present capital of Engcobo during the reign of King Dlomo of abaThembu, about 1680. This small but fiercely independent and anti-colonial nation divides into several clans: amaDikela, amaTshaba, ooSdindi, ooBhlangwe, ooBhose, amaNzolo, imiNcayi, amaNtondo, amaKhombayo, ooMkhondweni, amaVumbe, ooKhebesi, amaBangula, amaDumba, ooMhotho, ooCakeni, ooBhabha, amaMvala, amaDabisa, ooS’ximba, etc. Prominent chiefs include the heroic anti-colonial Stokwe ka-Ndlela, the courageous Dalasile kaFubu, the great Fubu himself (who fought and killed both Rharhabe and his son Mlawu in 1872, defended his capital and defeatedMadzikane of the Bhaca in 1824 and Matiwane of Ngwane in 1828 during the Mfecane wars triggered by Shaka, etc), Zwelakhe (present chief))
 • Rhadebe ndlebentle’zombini (amaHlubi)
 • Rhoyi
 • Sithathu – means “third” (the third Khoi-khoi ancestry clan)[oChisana, Khopoyi, Ndebe, Hasa,Lawu]
 • Sikhosana
 • Skhoji (A group of Xhosa speaking people who mainly occupy the small town called Tsolo on the Tsitsa valley. They are the direct descendants of a Scottish man by the name of William Saunders who befriended a Xhosa girl and later had issue.)
 • Shiya
 • Sohobese
 • Sonani
 • Sukwini (with Khoi-khoi ancestry) – [Chwama, Dibashe ,Lawu’ndini, Nja-bomvu, Sandlala-ngca, Ithole loMthwakazi].
 • Thangana (Krila, Rhaso, M’bamba, Bodlinja, Gobingca)
 • Thole (Gqagqane, Buzini, Ndlangisa, Mzimshe, Lwandle)
 • Tolo (amaMfengu – Dlangamandla, Mchenge, Mabhanekazi, Zulu, Mabele-made)
 • Tshangisa (Zulu, Skhomo, Mhlatyana, Rhudulu, Nxuba, Mngwevu)
 • Tshawe (the ruling house among all the Xhosa. Chiefs include Hintsa, Sigcawu, Sarhili, Xolilizwe, etc.)
 • Tshezi (the ruling Bomvana clan of the Jalamba-Gambushe line, with European shipwreck ancestry)
 • Tshomane (with shipwreck ancestry, split from the ruling Nyawuza clan of the Mpondo)
 • Xesibe (AmaXesibe are a nation made up of several clans and tribes but their history is not well documented. Common clan names are: Nondzaba, Mbathane, Tshomela ka Matsho).
 • Xhamela (They are also called amaGcina, found in Thembuland).
 • Zangwa (Khwalo – amaMpondo).
Katamzi clan names

Katamzi Zizi Jama kaSjadu !

Zizi Dlamini

Zizi, Dlamini,Ngxibinoboya ungayixhwitha uzogodola,Lamyeni,Fakade ,Ndosi,Ziz'elimnyama neenkomozalo,Into ka Lunika Isizukulwana Sika Maphuthuma Sika Xesi ,Sika Gobo, Sika Gubhuza Zikhona izikibha ezinhle Read more