Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Bhebhe Page 1 of 2

Bhebhe Surname Meaning. Bhebhe Origin. Bhebhe History:

Bhebhe Surname Meaning. Bhebhe Origin. Bhebhe History:

The meaning, origin and history of the Bhebhe surname is not listed.
This surname is prevalent in Zimbabwe.

Bhebhe Clan History, Umlando, Meaning & Origin

Bhebhe Clan History, Umlando, Meaning & OriginThe meaning, origin and history of Bhebhe surname is not yet listed. This surname Read more

Bhebhe Clan Names | Izithakazelo zakwa Bhebhe

Izithakazelo zakwaBhebhe Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Read more

Bhebhe Clan History, Umlando, Meaning & Origin

Bhebhe Clan History, Umlando, Meaning & Origin
The meaning, origin and history of Bhebhe surname is not yet listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname
Bhebhe Surname Meaning. Bhebhe Origin. Bhebhe History:

Bhebhe Surname Meaning. Bhebhe Origin. Bhebhe History: The meaning, origin and history of the Bhebhe surname is not listed.This surname Read more

Bhebhe Clan Names | Izithakazelo zakwa Bhebhe

Izithakazelo zakwaBhebhe Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Read more

Bhebhe Clan Names | Izithakazelo zakwa Bhebhe

Izithakazelo zakwaBhebhe

Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!


Bhebhe Clan names


makhedama, bhebhe, mhlongo, soyengwase, njomane kamgabhi kamthendeka, eyaduka iminyakanyaka yatholakala ngowesine umazalinkosikazi, unini kashaka kasenzangakhona, dlomo wemdl'ende nina bakasoqubele onjengegundane, nina basesiweni, Read more


Izithakazelo zakwa Bhebhe


Izithakazelo zakwa-Bhebhe Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Sihlangu samavaka Read more

Bhebhe Clan names

makhedama, bhebhe, mhlongo, soyengwase,

njomane kamgabhi kamthendeka, eyaduka iminyakanyaka yatholakala ngowesine

umazalinkosikazi, unini kashaka kasenzangakhona,

dlomo wemdl’ende

nina bakasoqubele onjengegundane,

nina basesiweni, kwampuku yakwamselemusi

kwanongwece webaya

zingwazi zempi yakwandunu

sihlangu samavaka seswala’ababhemu

makhulemini kamalandela,

okhulemini abanye bekhula ebusuku

umageza ngobisi,

wena owabhebha umuntu etsheni laze laphuka, ngoba usaba amazolo

wena waselangeni,

nzinda,

m’zi’mkhulu,

maziwayinkosi abanye bengaziwa,

mhlongo,

mthekele,

wen’owalala nomunwendunu wavuka wawuncinda wawukhombel’elangeni

njomane!


Bhebhe Clan Names | Izithakazelo zakwa Bhebhe


Izithakazelo zakwaBhebhe Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Read more


Izithakazelo zakwa Bhebhe


Izithakazelo zakwa-Bhebhe Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Sihlangu samavaka Read more

Izithakazelo zakwa Bhebhe

Izithakazelo zakwa-Bhebhe

Makhedama,
Soyengwase,
Nina bakaBhebhe kaMthendeka,
Nina bakaSoqubele onjengegundane,
Nina baseSiweni,
KwaMpuku yakwaMselemusi,
KwaNogwence webaya,
Dlomo weNdl’ende,
Sihlangu samavaka seswel’ababhemu,
Wen’owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga,
Makhul’emini abafokazana bekhul’ebusuku,
Zingwazi zempi yakwaNdunu,
Njoman’eyaduk’iminyakanyaka,
Yatholakal’onyakeni wesine,
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa,
Langeni,
Owavel’elangeni!


Izithakazelo zakwa Mhlongo


Izithakazelo zakwa Mhlongo | Mhlongo Clan Praises Makhedama,Soyengwase,Nina bakaBhebhe kaMthendeka,Nina bakaSoqubele onjengegundane,Nina baseSiweni,KwaMpuku yakwaMselemusi,KwaNogwence webaya,Dlomo weNdl'ende,Sihlangu samavaka seswel'ababhemu,Wen'owalala nomunw'endunu, wavuka Read more


Izithakazelo zakwa Mhlongo 


Izithakazelo zakwa Mhlongo Makhedama! Soyengwase! Nina bakaBhebhe kaMthendeka Nina bakaSoqubele onjengegundane Nina baseSiweni KwaMpuku yakwaMselemusi KwaNogwence webaya Zingwazi zempi yakwaNdunu Read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: