clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: King Mswati

Sinanatelo saka Dlamini

Sinanatelo saka-Dlamini

Nkosi

Dlamini

Wena wekunene

Samkete singambova malangeni

Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela

Wena lobophela lokumnandzi emnfuntini utsi ingcamu utawudla ngendlela

Sidlukula dledle sakalobamba

Lesitsi sibapha sibe sidlukulisa

bafati nema dvodza

awucedvwa mlangeni

King Zwelithini 😍 King Mswati III

King Zwelithini 😍 King Mswati III

Labaholi bezizwe zabeNguni kuseyibo abasasele ekuqhakambiseni amasiko nemihambo yabaMbo

Image may contain: 3 people

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: