Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mjilo

Mjilo Clan Praises

  • Mjilo,
  • Mngoma,
  • Nywula,
  • Mabekwa,
  • Hlehlela , Barhuza
    Malalane nenombi yahlehla.,
  • nina enatheng isaka lensangu ngesthole sehomo. Nina enasangesi lulu
Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Izithakazelo zakwaMngoma

Izithakazelo zakwaMngoma Ceng'elihle elintamonde, Mabhala obhala ngozipho abanye bebhala ngepensela, Bozini, Khongisa, Dodoza, Makhiwane, Khala lembube elikhany'entabeni zokhahlamba, Ntamonde ingaba Read more

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo)

Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe.

Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle hle usuke eyihlabe kulendawo ehlatshwa kuyo.

Izibongo zakwa Sithole

Jobe,Mondise,Matshana,Maphitha,Maqoqo,Ngqikazi,Mgidi,Mqolo,Mkhwanazi,Mashibha,Mahamba

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: