This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Tag: Moyeni

Izithakazelo zakwa Moyeni | Moyeni Clan

Moyeni,Nondabula Mabhudu Mwayi,Msongi,Usomabhubezi obhonga kunyakaze isizwe,Unoganitshitshi undabezitha ka Ndizi,umenzi kamenziwa,Inkunzi ebodla ngezilimi kuzamazame umhlaba,umadlakasuthimpi ingakapheli iphela Uma ekhotheme,undlebe zikhanya ilanga livela empumalanga likhanyisela izizwe,kugiya amadoda kulilizela intombi ngokuba uhlanga lumilile luphuza amanzi angomiyo Bayede ndabezitha somabhubezi Wena we Zulu!!!

Itshe lomelele inhlama

Itshe lomelele inhlama

Lesi simo sokukhuluma sisetshenziswa uma kukhulunywa ngokungabibikho kwento noma umuntu……

Kususelwa etsheni lokugaya

Uma ngabe kugaywa itshe lisuke lisebenza lisalele inhlama. Uma itshe lingasasetshenziswa inhlama iyomelela etsheni okusho ukuth akusekho okuyogaywa. Yingakho nomuntu mayethole kungekho bantu athi ngithole itshe lomelele inhlama.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: