Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Msibi

Izithakazelo zakwa Msibi

Msibi Clan Praises

  • Wena weNdlondlo!
  • Mabuya bengabuyi
  • Ngonyama kaSiwela!
  • Nina bakwaMayikamabili
  • Elinyelakanyoko
  • Elinyelikayihlo!
Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more

Izithakazelo zakwa Msibi

Izithakazelo zakwa Msibi Ndlondlo, Mabuya, Guliwe, Ndlondl'eyadl'ubulongwe yalibala, Siwela, Gasa!

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Image may contain: one or more people and outdoor

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.

Zibani Clan Praises | Izithakazelo

Zibani Clan PraisesNontanda kubukwa Bhalabhala kamancinzaZikhonjwaManzini [abanye bayamuphika uManzini]Makhoba nina nabhala ngo Zwane banye bebhala ngepeniZungu onozwela

Izithakazelo zakwa Zungu

Izithakazelo zakwa Zungu | Zungu Clan Praises Gwabini,Manzini, Geda,Ncwane, ngankomo yaseMahenyeni,Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli,Wena owaphuma ngenoni emgodini,Sengwayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies Read more

Izithakazelo zakwa Msibi

Izithakazelo zakwa Msibi

Ndlondlo,
Mabuya,
Guliwe,
Ndlondl’eyadl’ubulongwe yalibala,
Siwela,
Gasa!

Siwela Surname Meaning. Siwela Origin. Siwela History:

Siwela Surname Meaning. Siwela Origin. Siwela History: The meaning, origin and history of the Siwela surname is not listed.This surname Read more

Iziduko AmaMpovane 

AmaMpovane Clan Names Siwela, Vitsheka, Matalankosi,  Songiwe, Nomlakalakane, Gubudza,Nyamana!

Izithakazelo zakwa-Mabuya

Izithakazelo zakwa-Mabuya

Msibi,
Ndlondlo, Ngwenya,
Mntimande!

Izithakazelo zakwa Mabuya

Izithakazelo zakwa-Mabuya Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande!

Izithakazelo zakwa Msibi

Izithakazelo zakwa Msibi Ndlondlo, Mabuya, Guliwe, Ndlondl'eyadl'ubulongwe yalibala, Siwela, Gasa!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: