Umlando wakwaNcube:

uNcube uzalwa ngeyinye yamadodana kaMatalatala (Sobhuza 1) ogama layo kwabe kunguMsuthu. uMsuthu lona uyavela ezithakazelweni zakwaNcube. uMsuthu uzele uNcube, Khoza lo Maphalala. uNcube lo engikhuluma ngaye nguMzilankatha hayi laba abanengi okwentwala esingazi imvelaphi yabo.Ezinye zezibongo eziphuma emaZilankatheni ngezithi Ncube, Mlotshwa, Khambule , Nkambule, Khoza, Maphalala, Ngcamu, Makhalima, Nhlanhla, Shelembe, Khubisa njalo njalo. Ubuduna bemaZilankatheni koMthwakazi bukoDakamela besekuthi indlu yeskhosini semaZilankatheni kulesisizwe sikaMzilikazi buko Bowell okaHlahla uyaphila lamanje utholakala eNyamayendlovu usanda kuphuma koBulawayo