Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Tag: Sikhakhane

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Image may contain: one or more people and outdoor

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.

Izibongo zakwa Shebi
Izibongo zakwa Shebi

Shebi, Mavundla, Zikalala, Mthimude, Nonduko, Phasheni, Rwayiza, Gagalinamandl hlotsheni Snakanaka, Msuthu, Mthethwa, Vezi, Mwelase

NKOMO CLAN
NKOMO CLAN

NKOMO MAZOTHO NGUBENI MAHLEWULA NTABA NKOMO KAYENGWAYO BAYIDL'BAYIDONSISANE

Izithakazelo zakwa Sikhakhane

Izithakazelo zakwa-Sikhakhane

 • Mboma kaMqhele,
  Mathula,
  Nzimase,
  Sdwaba esinembobo,
 • Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo,
 • Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha,
 • Wena kaMboma os’hlahla samila edwaleni,
 • Wena kaSoqhafuza, umlung’odla izinkobe,
 • Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo,
  Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela,
 • Wena okhishwa ngenoni emgodini,
 • Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela,
 • Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse,
 • Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo,
  Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi,
 • Mboma,wena wase Nkandla!
Izithakazelo zakwa Mbasela/Cele ❤️Clan Names
Izithakazelo zakwa Mbasela/Cele ❤️Clan Names

Izithakazelo zakwa Mbasela/Cele Clan Names Ndosi oMagaye Khumbuza Inkomo isengwa ilele ngoba mayimile iyakhahlela Vico Read more

Masango clan names
Masango clan names

Masango Gasolo,Tshogo,Dluli,Ndilibani,Matshelwa aytshele,wena owasunduza amabandla amabili elaka zikode nelaka mgabhi.Sihlangu sengungu ,wena owagodla indoda emadakaneni.Thuledu,manaka Read more

Izithakazelo zakwa Dludlu

Dludlu Clan Names:

Mtima,
Mzomba,
Sikhakhane!

Izithakazelo zakwa Nhlengethwa❤️Nhlengethwa Clan
Izithakazelo zakwa Nhlengethwa❤️Nhlengethwa Clan

Izithakazelo zakwa Nhlengethwa 😍 Nhlengethwa Clan Names Thumbela! Maphanga Gocweni Mahlesela Wena lowahlasela ngamakhand'amadoda Kwaze Read more

Izithakazelo zakwa Ndulini
Izithakazelo zakwa Ndulini

Ngicela izithakazelo zakwa Ndulini kozaziyo.

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: