Ukuwotha ubomvu (umlilo)

lokhu kusho ukthukuthela kakhulu kodwa uqinisele ungabonakali ukuth uthukuthele

Potwana Clan Names, Izithakazelo: Potwana

Potwana : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please Read more

Nyawo Clan names

NYAWO DUMAKUDE, MLABA , THANDA ABANTU BENGAKUTHANDI , SAMBANE, PHUMA EHLATHITHINI KWENILE, KUGCWELE IZINGWE NEZINGONYAMA