Umthente uhlaba usamila

Isimilo/ikhono lomuntu livela esesemncane

Izithakazelo zakwaMngadi

Izithakazelo zakwaMngadi Ngema, Madlokovu, Ntusi yenkomo, Nene, Wena nasentendeni yesandla uyanela, Muji, Sthenjwa, Madlokov'esengweni, Sabel'uyabizw eNkonjeni ubizwa abamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi Read more

Chonco, Dludla, Dludlu, Ngema

Chonco Gambushe, Shayimamba, Mfomubi, Nyongande! Dludla Cebisa, Sikhakha Dludlu Mtima, Mzomba, Skhakhane! Ngema Mngadi, Madlokovu